Home

Wij beschikken over multidisciplinaire teams, die specifiek worden samengesteld voor de ontwikkeling van kantoren met controlled environments. In dit blog leest u hoe wij samen met u de realisatie van uw laboratorium met kantoor van locatiekeuze tot aan de ingebruikname zouden aanpakken.

Stap 1: Het juiste vertrekpunt bepalen

De eerste vraag die wij onze opdrachtgevers altijd stellen is: Wat is de aard van uw product en proces? Wat is de agentia klasse van uw te onderzoeken media en welke apparatuur zet u hierbij in?

Aanpak Laboratorium Koppert

Deze vraag is cruciaal om direct te bespreken, omdat de specificaties van uw proces het uitgangspunt zijn. Het gebouw (en de plek waarop u dat realiseert) moet volledig in dienst staan van dit primaire proces. Op basis van de door u onderzochte agentia in het laboratorium is het mogelijk een analyse te maken, die ook inzicht geeft in de wet- en regelgeving die van toepassing is en de beheersmaatregelen die nodig zijn.

Stap 2: Economisch groeiscenario
(toekomstverwachting bedrijf)

Onze tweede vraag is: Wat zijn de ontwikkelingen binnen uw bedrijf? Waar wilt u met uw product naartoe? Samen met vraag 1 geeft deze vraag namelijk sturing aan:

  • Welke regio’s zijn aantrekkelijk met het oog op het werven van vakkundig personeel?
  • Welke locatie of campus sluit het beste aan bij de kern van uw product of dienst?
  • Waar mág uw laboratorium zich vestigen?
  • Hoe groot moet de kavel zijn?
  • Hoe belangrijk is de bereikbaarheid?

Het antwoord op de vraag welke toekomstverwachtingen u heeft resulteert in een economisch groeiscenario. Dat is belangrijk, want u gaat uw gebouw niet bouwen voor de komende 5 jaar.

Misschien kunt u dus beter nu al kiezen voor de kavel met toekomstperspectief? Of voor een hoger biosafety level? Want uw laboratorium moet op dit moment misschien voldoen aan BSL 1, maar mogelijk verandert dit in de toekomst naar BSL 2. Bouwtechnisch is het een kleine investering om hier nu al rekening mee te houden, en staat in geen verhouding tot de investering indien u daar over 5 jaar pas achter komt.

Dit leidt tot een op maat gemaakt huisvestingsprogramma (Programma van Eisen) waarmee het ideale kavel voor nu en in de toekomst bepaald kan worden.

Stap 3: Een Design & Build bouwplan maken
(engineering fase)

Als gekozen is voor de locatie, start het ontwerp proces waarin we met onze architect en laboratoriumontwerpers uw huisvestingsprogramma vertalen in een concept design. Om zeker te zijn dat dit concept design past bij uw budget, maken we ook direct een kostenoverzicht. Een veelgemaakte fout in ontwerptrajecten is dat essentiële disciplines (o.a. installatieadvies, kostendeskundigheid) te laat worden betrokken, waardoor vanuit een beperkt perspectief keuzes worden gemaakt. Hierdoor komen te laat in het ontwerptraject omissies naar voren, die vaak resulteren in budget overschrijdingen, vertraging en een hoop frustratie.

Ontwerpen schetsen Habeon Architecten

Precies om die reden werken wij zelf met vaste teams met een multidisciplinaire achtergrond (ingenieurs, architecten, kostendeskundigen, installatiespecialisten en laboranten). Zo komen we tot optimale oplossingen voor uw gebouw én voorkomen we dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Daarbij nemen wij de volledige, integrale verantwoordelijkheid en heeft u van ontwerp tot oplevering maar één aanspreekpunt met verregaande verantwoordelijkheid.

Dit noemen wij Design & Build. In plaats van dat u reist van station naar station en keer op keer een nieuw kaartje moet kopen, een beetje vertraging oploopt of om moet reizen, stapt u bij ons in de intercity. U hoeft niet met al die verschillende partijen rekening te houden en te communiceren, dat doen wij. U passeert in een goed tempo alle stations, het proces verloopt snel en georganiseerd en wij bewaken het door u gestelde budget.

Aan het einde van het engineeringstraject krijgt u van ons een virtueel prototype; een 3D model op ware grootte waar u virtueel doorheen kunt lopen en met eigen ogen kunt waarnemen dat uw gebouw voldoet aan al uw bedrijfsprocessen. In de tussentijd hebben we ook nog uw omgevingsvergunning zeker gesteld.

Stap 4: Bouw en oplevering

Zoals gezegd: de afstemming is tijdens bouwprojecten de grootste uitdaging. Zeker bij de bouw van een laboratorium. Dat heeft alles te maken met wet- en regelgeving, maar ook met de gecompliceerde installatietechnische componenten. Dan rijst al snel de vraag: hoe krijgt u zekerheid dat in uw laboratorium het inperkingsniveau behaald wordt? Daar moet in het ontwerpproces al rekening mee gehouden worden en moet tijdens de realisatie continu worden gecontroleerd door middel van verificatie en kwalificatie. Goede communicatie tussen de betrokken partijen is cruciaal.

Laboratorium TNO Delft

Foto: Ossip van Duivenbode

Stelt u zich eens voor dat uw gebouw wordt opgeleverd en de metingen om uw ruimtes te kwalificeren kloppen niet. Bij wie klopt u dan aan? De installateur, de architect, de aannemer, de adviseur? Los dat dan maar eens op! Doordat wij integrale verantwoordelijkheid nemen over zowel het ontwerp als de realisatie van uw gebouw, kunt u ons te allen tijde aanspreken op het moment dat er iets niet klopt met uw gebouw. Onze verregaande verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat wij maximaal gemotiveerd zijn om het gebouw conform alle regels en naar volle tevredenheid van onze opdrachtgever op te leveren.

Meer vragen?

Een nieuw gebouw realiseren is altijd spannend, maar moet daarnaast vooral ook energie geven. Het is een belangrijke stap voor uw bedrijf. Wij helpen u graag als u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft. Neem gerust contact met mij op!