Home

Ik wel. Zonder twijfel. Terwijl ik echt geen hopeloze romanticus ben die de wereld louter door een roze bril bekijkt. Integendeel. Als planontwikkelaar bij Heembouw en als voormalig ketenadviseur bij een woningcorporatie heb ik ervaring opgedaan aan beide kanten van de ketensamenwerkingstafel. Met wisselend succes.

It takes two to tango

Ik ben onderdeel geweest van ketenteams met partners die er na de wittebroodsweken maar niet in slaagden om de belofte van ketensamenwerking volledig waar te maken. Omdat beide partijen steken lieten vallen en onvoldoende investeerden in de onderlinge relatie, soms zelfs met een scheiding tot gevolg.Maar ik heb ook meegewerkt in ketenteams waar de vlinders in de buik uitgroeiden tot sterke, gelijkwaardige relaties. Relaties waarin gezamenlijke investeringen zich uitbetaalden in voortschrijdend inzicht, kortere doorlooptijden, lagere faalkosten, innovaties en betere kwaliteit. Kortom, waarin gezamenlijke opgaven leuker, beter en sneller voor elkaar gebokst werden.

Ketensamenwerking succesvol team

Daarom geloof ik, samen met mijn Heembouw-collega’s, nog steeds in echte liefde. En delen we op deze Valentijnsdag graag onze vijf doorleefde tips met u voor een lang, gelukkig en waardevol ketenhuwelijk. Immers, it still takes two to tango.

1. Vermijd dichtgetimmerde contracten

Ga bij de start van een ketenhuwelijk niet uit van een scheiding. Vat de afspraken en huwelijkse voorwaarden in gezamenlijkheid kort en krachtig samen op maximaal één A4. En verdiep uw relatie in de praktijk met gezond verstand, hard werken, open communicatie, vertrouwen en betrokkenheid.

2. Blijf met elkaar in gesprek – groei en verdiep samen

Niet voor niets een cliché, maar in de praktijk nog veel te vaak veronachtzaamd. Plan op gezette tijden serieuze evaluatiegesprekken in. Ook, of juist, als het goed gaat. Herijk de uitgezette koers, beoordeel de resultaten en benoem concrete, meetbare verbeterpunten.

3. Blijf kennis delen

De wereld om ons heen verandert snel. Vaar niet alleen op de intrinsieke kennis en ervaring in het ketenteam maar daag elkaar continu uit om de buitenwereld naar binnen te halen. En om bruikbare, nieuwe kennis gezamenlijk in de praktijk te brengen. Zoals de toepassing van big data.

4. Heb begrip voor elkaar – zoek samen naar oplossingen

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ook in ketensamenwerkingen. Niet de fout of het misverstand zelf, maar de manier waarop die opgelost wordt, bepaalt de veerkracht van uw relatie. Grijpt u of uw ketenpartner direct naar het contract of nemen jullie samen de tijd om naar oplossingen te zoeken?

5. Blijf in elkaar investeren – blijf elkaar verrassen

Neem uw ketenhuwelijk nooit voor lief, aan welke kant van de tafel u ook zit. Wordt geen luie partner en kom afspraken na zoals u dat deed in uw ‘verkeringstijd’. Doe zelfs meer dan dat. Verras en verleid uw partner opnieuw met oplossingen voor nog onuitgesproken uitdagingen, nieuwe kennis, producten en diensten en uitdagende, innovatiepilots die de samenwerking verdiepen en verstevigen. Bijvoorbeeld de pilot op ons project Mathenesserweg.

Ketensamenwerking woningcorporaties

Open de toekomst

U weet het, de oplossingen kennen, is ze ook uitvoeren. Dus in het kader van de tips 3 en 5 nodigen we u van harte uit voor ons event ‘Open de toekomst’ op 8 maart a.s. Op deze interactieve dag krijgt u antwoorden op prikkelende vragen als wat kan de Internet of Things voor uw vastgoed betekenen? Hoe kan de innovatiekracht van uw organisatie optimaal benut worden? Hoe wordt slopen, ontmantelen met behoud van de waarde van grondstoffen en materialen? Hoe kunnen bevlogen medewerkers nog meer waarde bieden?Mis het niet en meld u vandaag nog aan. U bent van harte welkom. En wie weet, ontmoet u hier wel de ketenpartner van uw dromen.