Home

Binnen Lean staat de mens en zijn eigen verantwoordelijkheid in het werkproces centraal: een uitgangspunt dat goed past bij ons bedrijf en onze cultuur. Daarom gebruiken we een aantal Lean instrumenten in de verschillende fases van een nieuwbouw- of renovatieproces. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in het gezamenlijk met leveranciers en opdrachtgevers plannen van projecten en het gedurende de uitvoering continu verbeteren van in- en externe processen.

12 jaar ervaring

Over wat deze werkwijzen opleveren, kunnen we na twaalf jaar ervaring in Lean Bouwen kort, helder en concreet zijn:

  1. Creatievere oplossingen voor uitdagende en complexe projecten.
  2. Een 40% kortere doorlooptijd van projecten (voorbereiding en uitvoering) en realistische planningen.
  3. Efficiëntere uitvoering van projecten doordat verspilling (waste) uit alle processen is gehaald.
  4. Aantoonbaar minder gemaakte fouten en dus lagere faalkosten.
  5. Een bijzonder hoge score op de bewonerstevredenheid.
  6. Betere samenwerking en communicatie; door vooraf verwachtingen te delen en gezamenlijk een bouwplanning op te stellen, weten alle betrokken partijen exact wat er van ze verwacht wordt. En wat ze van anderen mogen verwachten.
  7. Een open werksfeer met ruimte voor evaluatie en verbeteringen; het is normaal om elkaar aan te spreken op het nakomen van afspraken.


Kortom, de hoogste kwaliteit tegen de laagste kosten en de kortst mogelijke doorlooptijd.

Planning woningrenovatie Lean Bouwen

Werkt dit ook in de praktijk?

Mooi, denkt u wellicht, maar kan ik dat ook in de praktijk bewezen zien? Zeker, dat kan. Ik nodig u van harte om een kijkje te nemen op het renovatieproject Mathenesserweg in Rotterdam,waaraan we op dit moment met onze partners werken. De koffie staat klaar, evenals ik en onze uitvoerder ter plaatse. We leiden u met plezier rond.