Home

Op het moment dat bedrijven op zoek gaan naar een nieuw bedrijfspand is er vaak al jarenlang sprake van groei en uitbreiding. Misschien herkent u dit wel. Afdelingen zijn veranderd, er zijn allerlei nieuwe machines aangeschaft. Soms is eerder al een tweede of derde bedrijfspand aangeschaft.

Het gevolg is dat uw proces een lappendeken is geworden. Het is inefficiënt door lange loopafstanden in het gebouw, onlogische afvalstromen of rommelige/onnodige verkeersbewegingen op het terrein/tussen de terreinen. Daar komt nog bij dat de toegepaste regelgeving veelal niet meer voldoet, waardoor u niet meer aan de nieuwe eisen kunt voldoen.

Stap 1: procesanalyse

Het risico bestaat dat een nieuw pand zoeken op basis van die huidige situatie leidt tot verkeerde keuzes. Misschien denk u een groter pand nodig te hebben, terwijl juist een kleiner gebouw heel goed mogelijk is met een andere, efficiëntere procesinrichting.

De eerste stap die wij adviseren, om te komen tot een helder beeld van uw ideale gebouw, is dan ook altijd het in kaart brengen van de processen. Iedere inefficiëntie in uw proces levert u immers vertraging op en tijd kost geld.

Hoe ziet uw ideale gebouw eruit?

In het ideale gebouw:

 • heeft u zo min mogelijk loopafstanden,
 • lopen afvalstromen niet door andere ruimtes, maar direct naar buiten,
 • lopen de inbound en outbound (toevoer en afvoer) stromen logisch door het gebouw,
 • is het personenverkeer en vrachtverkeer op uw terrein gescheiden,
 • kan de procesgang van high care en low care producten anders zijn,
 • zijn de relaties tussen processen onderling logisch.

Soms is door veranderingen in de loop der tijd bijvoorbeeld een situatie ontstaan, waarbij afdelingen die veel samenwerken in een gebouw niet naast elkaar zijn gesitueerd. Dat is niet praktisch. In een nieuw gebouw kunt u dit wel goed inrichten.

Efficiënt bedrijfspand nieuwbouw productiebedrijf Heembouw Jeveka
Efficient_bedrijfspand_nieuwbouw_productiebedrijf_Heembouw_Jeveka

Praktische aanpak, helder inzicht

We pakken de analyse van uw processen heel praktisch aan. Samen met u brengen we in kaart waar een proces begint en eindigt en tekenen wat daarvoor nodig is. U heeft nu 8 pallets staan, waarom is er in het huidige gebouw plek voor 20? Is die ruimte in een nieuw gebouw nodig of kunnen we die ruimte op een andere manier gebruiken?

Als u de activiteiten in meerdere gebouwen centraliseert in één gebouw, zetten we op een rij welke afdelingen er zijn. Hoe verhouden die zich tot elkaar en welke kenmerken van die afdelingen horen bij elkaar? Zo kunnen we ze in het nieuwe gebouw optimaal ten opzichte van elkaar positioneren.

We kijken natuurlijk ook naar hoe we brandbeveiliging, Arbo normen en klimatologische en bacteriologische regelgeving goed kunnen inpassen. Welke nieuwe technieken zijn beschikbaar om uw processen te optimaliseren? Hoe belangrijk vindt u duurzaamheid en hoe beïnvloedt dat de keuzes die u maakt?

Blauwdruk voor stap 2 t/m 6

Samen met onze architecten maken we vervolgens een schets. Een soort blauwdruk voor uw ideale gebouw dat uiteraard ook aangeeft hoeveel m2 u aan binnen- en buitenruimte nodig heeft. Zo heeft u de basis in handen voor:

 • het vinden van de juiste locatie
 • de afweging tussen huur of koop
 • de planontwikkeling
 • het ontwerp
 • de bouw,
 • eventuele labeling.

Grotere orders, snellere productie

Hoeveel een goede procesanalyse op kan leveren, blijkt wel uit de verschillende cases van nieuwe bedrijfspanden die wij realiseerden. Met een gestroomlijnd proces kunnen zij nu:

 • grotere orders verwerken,
 • met hetzelfde aantal mensen meer produceren,
 • de algemene kosten verlagen,
 • een hogere netto marge per product behalen,
 • personeel flexibeler inzetten,
 • de energierekening verlagen.

We delen deze cases hier de komende tijd graag met u. En heeft u specifieke vragen? Stel ze gerust, kijk bovenaan dit blog voor mijn contactgegevens.