Home

Elkaar kennen en vertrouwen

Immers, in de dynamiek van alle dag is er niet altijd tijd om te brainstormen of na te denken over project overstijgende onderwerpen. Die tijd gunnen we onszelf wel tijdens deze partnerevents. Zo ook tijdens de sessie van 4 april jl. voor ons renovatie- en groot onderhoud team. De bijeenkomst vond dit keer plaats bij installatiebedrijf Zondervan in Rhoon. Zoals gebruikelijk startten we met een rondleiding en presentatie van de gastheer. Het is leerzaam om zo nader kennis te maken met het ontvangende bedrijf: dé reden waarom we bij toerbeurt bij elkaar op bezoek gaan.

"In een schaarse markt is ieder gewonnen uur er één"


Het volgende onderwerp op de agenda was de evaluatie van de lopende samenwerking. Persoonlijk kijk ik daar altijd naar uit omdat we in openheid en met respect stevig met elkaar van gedachten durven te wisselen. Het is dan goed merkbaar dat we elkaar vertrouwen omdat we al langere tijd met dezelfde personen samenwerken, zowel op directie- en managementniveau als op de bouwplaats. Iets wat ook dit keer weer leidde tot nieuwe puntjes op de bekende i.

Blog Remy We bouwen niet alleen aan woningen maar ook aan relaties

Een antwoord op schaarste en een innovatie-idee

Op 4 april hebben we daarnaast twee uitdagende vraagstukken besproken. Hoe kunnen we ondanks de schaarste aan grondstoffen en mankracht de doorlooptijd en kostprijs van onze projecten in de hand houden? En welke innovaties kunnen we direct toepassen in onze projecten? Bij het bespreken van dit soort thema’s stellen we onszelf altijd één doel: we willen afsluiten met een aantal concrete (verbeter)afspraken.

Logistieke adviseur mee laten denken

Wat de schaarste aan mankracht betreft, zochten we het niet in nieuwe wervingsideeën, maar in praktische oplossingen die we zelf in de praktijk kunnen toepassen. Zo waren we het erover eens dat de vaklieden op de bouwplaats nog te veel tijd kwijt zijn met logistieke werkzaamheden: het aanleveren van materialen en het scheiden en verzamelen van afval. Hoeveel extra tijd zou het opleveren als bijvoorbeeld een tegelzetter alleen maar bezig hoeft te zijn met tegelzetten? Om die vraag te beantwoorden, hebben we afgesproken om bij ons volgende project de hulp in te roepen van een partij die logistiek faciliteert en dit tot zijn expertise gemaakt heeft. Immers, in een schaarse markt is ieder gewonnen uur er één.

Minder gasverbruik in cv-ketels

Als het gaat om renovatie pitchte onze gastheer een voor installateurs reeds beproefde methode om meer rendement uit een cv-ketel te halen: het zogenaamd waterzijdig inregelen van een cv-installatie. Deze methode blijkt 15% tot 20% besparing op te leveren in het uiteindelijke gasverbruik. Een mooie extra verduurzaming dus in de renovatie van bestaande woningen: voor ons reden om dergelijke maatregelen te standaardiseren.

Blog Remy We bouwen niet alleen aan woningen maar ook aan relaties

Zo bouwen we niet alleen aan woningen waar mensen willen zijn, maar ook aan de onderlinge relaties met onze strategische partners. Omdat we iedere dag merken dat die investering rendeert. Immers, hoe beter we op elkaar ingespeeld zijn, hoe beter de kwaliteit, hoe lager de faalkosten en hoe korter de doorlooptijd van onze projecten is. En – zo is mijn ervaring – hoe leuker en leerzamer samenwerken wordt.