Home

Het project is gestart in januari 2017 en zal worden opgeleverd in juni 2017. Het project wordt uitgevoerd in een operationele omgeving. Dit betekent dat de werk- en productieprocessen van Applikon uitvoerend blijven gedurende de realisatie. Dit wordt in goede banen geleid door de projectleider Leander de Gelder en uitvoerder Bart Swart die nauw contact hebben met Jos Fransen van Applikon om de processen op elkaar af te (blijven) stemmen. In de werkbesprekingen worden de werkzaamheden besproken die invloed hebben op de werkzaamheden van Applikon en vice versa.

Uitbreiding kantoor Applikon Biotechnology in uitvoering

BIM wordt toegepast bij het in een keer uitwerken van DO naar productietekenwerk t.b.v. de realisatie van het project. Leander de Gelder: ”In de engineeringsfase maken wij met alle betrokkenen de pull-planning, ook de adviseurs. Uitgangspunt van deze planning is een tijdige oplevering t.b.v. het productieproces van Applikon alsook een goede afstemming over de werkzaamheden onderling. In de engineeringsfase zijn diverse BIM-sessies gehouden, waar ook een constructeur is aangeschoven. De winst van de BIM-sessies is direct zichtbaar in de realisatiefase. Het virtuele bouwmodel heeft ervoor gezorgd dat er een snelle afstemming kwam voor o.a. de constructie en de buitengevel. De ambitieuze planning wordt hiermee gerealiseerd.”

Aandachtspunt in dit traject is de afstemming van de nieuwe en te verplaatsen installaties in een bestaand pand met bestaande revisiemodellen.

De sfeer op de bouw is goed, ondanks de strakke planning. De bedrijfshal wordt op tijd opgeleverd zodat Applikon in juni kan starten met het produceren van een grote internationale order. Bart Swart (uitvoerder): “We hebben allen een gezamenlijk doel; een tevreden klant, een project dat op tijd gerealiseerd is en een uitvoeringsteam dat hard werkt. Gemotiveerd personeel is goud waard!”

Uitbreiding kantoor Applikon Biotechnology in uitvoering