Home

In 2016 heeft Heembouw haar strategie herijkt en de strategische keuzes voor de komende jaren bepaald. Lammertink: “Daarbij zijn we geen compleet nieuwe weg ingeslagen, maar is de focus op de klant en zijn huisvestingsvraag nog meer het centrale uitgangspunt gebleven voor ons handelen, zoals dat al jaren het geval is. Heembouw is hiermee goed voorbereid op de komende periode van groei.”

Heembouw in 2016

Het herstel van de bouw heeft zich, zoals voorspeld, doorgezet. De bouwproductie nam afgelopen jaar met 7% toe [Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017, Economisch Instituut voor de Bouw, januari 2017]. Kijkend naar de omzetgroei heeft Heembouw ook in 2016 substantieel beter gepresteerd dan de markt. De drie klantgroepen van Heembouw: bedrijfsruimten, kantoren en wonen, droegen hier alle drie positief aan bij.

De bedrijfsvoering van Heembouw is gestoeld op drie pijlers: structuur, cultuur en strategie. Elk jaar staat een van deze pijlers centraal. In 2015 was dat cultuur en in 2016 strategie. Daarin blijft de focus onveranderd op de klant. Heembouw heeft een klantgerichte bedrijfsfilosofie, gericht op het leveren van toegevoegde waarde. Deze is verder verdiept, meer concreet gemaakt en vernieuwd. Het onderscheidend vermogen van Heembouw staat daarin centraal, verwoord in de missie: ‘In januari 2020 zijn wij dé onderscheidende bouwonderneming voor onze klanten, mensen en omgeving’.

Innovatiestructuur

Innoveren is essentieel voor de continuïteit van de onderneming. De “drive” steeds te zoeken naar manieren om klanten nog beter van dienst te zijn, zorgt ervoor dat op verschillende plekken in de Heembouworganisatie nieuwe ideeën en innovaties ontstaan. Om deze initiatieven goed te kunnen volgen en verder tot ontwikkeling te brengen, heeft Heembouw een innovatiestructuur ontwikkeld. Elke klantgroep heeft een eigen innovatie coach die zorgt voor het aanjagen van innovaties en de idee brenger ondersteunt in het verder brengen van zijn of haar idee. In een zogenaamde “innovatie reactor” worden alle ideeën die er binnen de organisatie zijn, opgenomen en al dan niet verder tot ontwikkeling gebracht.

Wendbaarheid

De buitenwereld is dynamisch, complex en onvoorspelbaar. Om onderscheidend te kunnen blijven in een snel veranderende markt, is het essentieel om wendbaar en adaptief te zijn als organisatie. Dit vraagt om een andere manier van werken. In 2016 is het management van Heembouw opgeleid in de essenties van wendbaarheid (agile filosofie en scrum raamwerk). In 2017 vindt een aantal pilots plaats met deze manier van werken bij Heembouw. Daarna zal deze werkwijze verder worden geïmplementeerd in de organisatie.

Vooruitzichten 2017

De vooruitzichten voor de branche zijn gunstig. Het EIB verwacht voor 2017 een toename van de totale bouwproductie met 4,5% en voorspelt voor 2018 een toename met 4%. Ook de vooruitzichten van Heembouw voor 2017 zijn goed. Onze orderportefeuille is goed gevuld, en we verwachten ook volgend jaar een verdere positieve ontwikkeling van zowel omzet als resultaat. Heembouw ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.