Home

In een blog met de titel Gezocht een corporatie om mee te BIMmen deden we onze oproep. In woningcorporatie SOR vonden wij een enthousiaste partner. Inmiddels heeft Heembouw voor een van de zorginstellingen van de SOR, een complex met 235 woningen, een quickscan met behulp van BIM uitgevoerd. We hebben op basis daarvan verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt: wat moet er gebeuren om de gebruiksduur van het complex met 15 jaar te verlengen, wat als het langer dan 15 jaar wordt, en wat als het meer dan 30 jaar toekomstbestendig moet zijn; en wat betekent sloop – nieuwbouw? Woningcorporatie SOR heeft de bewoners in de besluitvorming betrokken en ze de verschillende plannen laten zien. Hun oordeel wordt meegenomen in de  keuze welk scenario tot uitvoering wordt gebracht. Dit besluit wordt in mei verwacht.