Home

Alijd van Doorn, directeur duurzaamheid van Heembouw: “Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Dat betekent onder andere een actieve inzet op vermindering van CO2 uitstoot. Ontbossing is verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van de CO2-uitstoot wereldwijd. Heembouw is al een aantal jaren FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) gecertificeerd en wij passen in onze projecten zoveel mogelijk duurzaam hout toe. Dit convenant is een extra bekrachtiging van onze bestaande werkwijze.” In 2017 kocht Heembouw ruim 10.000 m3 hout in, waarvan 86% duurzaam hout. 59% daarvan had het FSC label en de overige 27% het PEFC label.

Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland: “Wij zijn erg blij dat Heembouw de samenwerking met ons aangaat en commitment geeft voor duurzaam hout en daarmee duurzaam bosbeheer. Het is voor Heembouw ook een signaal naar de eigen medewerkers dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt in de bedrijfsvoering. Wij hopen dat in de toekomst alle grote en kleine bouwbedrijven kiezen voor volledige inkoop duurzaam hout en hierover meer communiceren.”

Heembouw convenantpartner FSC Nederland

Ondertekening partnerconvenant. V.l.n.r. Alijd van Doorn (Heembouw), Liesbeth Gort (FSC Nederland) Berend Koudstaal (Heembouw).

Verantwoord bosbeheer

FSC-bosbeheer is één van de oplossingen om de wereldwijde ontbossing en klimaatverandering tegen te gaan. Verantwoord bosbeheer richt zich op het beschermen van het leefgebied van planten en dieren en het respecteren van de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Bovendien loopt een goed beheerd bos minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages. Daarmee levert verantwoord bosbeheer een belangrijke bijdrage op zowel sociaal en ecologisch als op economisch vlak. Meer gebruik van FSC-hout betekent meer vraag naar FSC-bosbeheer, bekijk hier hoe dat zit.