Home

Heembouw krijgt opdracht om het kantoor van Applikon Biotechnology uit te breiden

Heembouw - opdracht uitbreiding Applikon Biotechnology - lets toast
De wereldleider op het gebied van het ontwikkelen en produceren van geavanceerde bioreactorsystemen Applikon Biotechnology groeit aanzienlijk. Het huidige kantoor dat in 2013 door Heembouw is opgeleverd, voldoet qua ruimte niet meer aan de huidige behoefte van Applikon Biotechnology. Daarom heeft Heembouw de opdracht gekregen om het gebouwoppervlak te verdubbelen waarbij zowel het kantoor als de bedrijfshal worden uitgebreid.
opdracht uitbreiding Applikon Biotechnology - toast team Heembouw
Foto: Kajo Bezemer

In week 42 is na gunning, direct gestart met de engineering van het project. Met de tekeningen van architect CePeZed als onderlegger, wordt het gehele gebouw in een BIM model in 3D gemodelleerd en ook virtueel opgeleverd. In januari 2017 start de uitvoering en op 1 juni 2017 wordt de uitbreiding opgeleverd.

Gedurende de uitvoering blijven de werkprocessen van Applikon Biotechnology hun doorgang vinden. Om dit in goede banen te leiden worden diverse overlastbeperkende maatregelen getroffen en wordt intensief gecommuniceerd om de werknemers van Applikon Biotechnology te informeren en bij de voortgang van de uitbreiding te betrekken.Het afstemmen van de werkprocessen van Applikon Biotechnology en Heembouw zorgt voor meer begrip en betrokkenheid tijdens de realisatie.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de strategische partners van Heembouw: Roodenburg en Pruisken Elektrotechniek.

Applikon - bestaande en nieuwe situtatie exterieur - cepezed