Home

Heembouw ontwikkelt en realiseert 60 vrije sector huur- en koopwoningen in Diemen

Eerste steenlegging Diemen
In nauwe samenwerking met de gemeente Diemen en opdrachtgever MN, ontwikkelt en realiseert Heembouw Wonen 60 vrije sector huur- en koopwoningen op twee voormalige schoollocaties in Diemen. Aan de Rietgors betreft het 28 woningen, aan de Schouw 32 woningen. MN is, namens Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, de afnemer van 53 huurwoningen. De overige zeven woningen worden aan particulieren verkocht; de verkoop hiervan is begin maart gestart. Inmiddels zijn alle koopwoningen onder optie of gereserveerd.

Woensdag 22 april bracht wethouder Lex Scholten (Financiën, Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken, Wonen en Verkeer)een gegraveerde “eerste steen” op de locatie Rietgors aan, herin bijgestaan door George van Hooydonk, directeur Vastgoed van MN en Guido Voermans, commercieel directeur Heembouw Wonen.

Eerste steenlegging Diemen

De 60 woningen worden op basis van het door Heembouw Wonen ontwikkelde concept van de Optimaal Woning gerealiseerd, waarbij de woningen worden geprefabriceerd onder geconditioneerde omstandigheden en vervolgens op de bouwplaats worden geassembleerd. Palazzo is de betrokken architect.
De bouw is in november 2014 gestart; de oplevering van de woningen aan de Rietgors zijn naar verwachting rond de bouwvak van 2015; de woningen aan de Schouw in oktober.

De verhuur van de woningen aan de Rietgors en de Schouw is in handen van MVGM Woningmanagement en Jacobus Recourt makelaars.