Home

Heembouw is een sterke speler op het gebied van ontwikkeling en turnkey realisatie van logistiek vastgoed. Commercieel directeur Rinus Verhey: “Mede als gevolg van de nog immer groeiende markt voor e-commerce neemt de vraag naar hoogwaardig logistiek vastgoed toe. De trend in de logistiek om locaties te clusteren en centraliseren, wat zorgt voor synergie, efficiencyverbetering en uiteindelijk kostenreductie, vraagt om grootschalige en hoogwaardige distributiecentra. Dit DC voorziet in deze behoefte.”

"De trend in de logistiek om locaties te clusteren en centraliseren, wat zorgt voor synergie, efficiencyverbetering en uiteindelijk kostenreductie, vraagt om grootschalige en hoogwaardige distributiecentra."

Rinus Verhey

Het DC dat Heembouw ontwikkelt in Nieuwegein omvat 27.000 m2, en is voor gebruik door 2 logistieke gebruikers eenvoudig op te delen in twee ruimten vanaf circa 13.000 m2. De bouw start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017, de oplevering is eind 2017.

De verhuur is in handen van Industrial Real Estate Partners.
Meer informatie: Marcel Hoekstra, 06 - 50 50 84 05.

Heembouw ontwikkelt logistiek DC in Nieuwegein