Home

De 223 woningen zijn verdeeld over 3 laagbouw- en 1 hoogbouwflat. De woningen worden aan de binnenzijde verbeterd door samenvoeging van badkamer en toilet; deze ruimte wordt tevens beter toegankelijk gemaakt. Elke woning krijgt een individuele CV-installatie. Daarnaast wordt de buitenschil energetisch verbeterd: de woningen worden voorzien van nieuwe beglazing en de (kop) gevels worden geïsoleerd. Alle energetische maatregelen tezamen zorgen voor een labelsprong van voornamelijk F naar A en A+. Heembouw Architecten maakte het ontwerp voor de renovatie. Bijzonder detail is het kunstwerk, dat wordt aangebracht op de kopgevels van de hoogbouwflat. Dit is in samenspraak met de bewoners gekozen.

Renovatie 223 woningen Holy Zuid Vlaardingen
Motto voor de renovatie: Design van toen, klaar voor morgen

Tijdens de renovatiewerkzaamheden, met een doorlooptijd van 3 weken per woning, blijven de bewoners in hun woning. Heembouw zal de veelal oudere bewoners zoveel mogelijk helpen en bijstaan om de overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast heeft Heembouw een herkenbaar, centraal Bewonersinformatiecentrum geplaatst tussen de te renoveren flats.Hier vinden de bewoners debewonersbegeleider, waar ze voor alle vragen terecht kunnen. Het Bewonersinformatiecentrum is ook de plek waar de bewoners de uitvoerder kunnen vinden. Maar ook voor een kop koffie of om rustig een krantje te lezen, kunnen bewoners hier terecht.

In aanloop naar de daadwerkelijke start van de renovatie, heeft Heembouw een proefstrang van 3 boven elkaar gelegen woningen gerenoveerd en een modelwoning gemaakt. De 139 woningen van de 3 laagbouwflats zijn voor de zomervakantie gereed. Na de bouwvak start Heembouw met de renovatie van de 84 woningen van de hoogbouwflat; deze werkzaamheden zijn ruim voor de kerst afgerond.