Home

In tegenstelling tot berichtgeving van andere partijen uit de branche, zijn wij optimistisch over de huidige marktontwikkelingen en zien wij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Ook in de moeilijke jaren, zijn wij onze focus op de klant blijven richten en zijn we volop doorgegaan met de ontwikkeling van nieuwe tools en mogelijkheden ten behoeve van onze klantgroepen. Met succes. Door bijvoorbeeld bij onze klantgroep Wonen de kopers vroegtijdig mee te laten denken en beslissen over hun droomhuis, zijn wij ook in crisistijd in staat geweest woningen te ontwikkelen en verkopen. Dergelijke co-creatie heeft er ook voor gezorgd dat wij in Delft voor onze opdrachtgever een woontoren realiseren, waarin alle woningen al ruim voor oplevering verhuurd of onder optie zijn. De nieuwe organisatiestructuur, die wij vorig jaar hebben geïmplementeerd, waardoor de kennis en expertise van een klantgroep op één plaats geconcentreerd wordt, vormt het solide fundament onder dit soort ontwikkelingen.

Plekken waar mensen willen zijn

Afgelopen jaren hebben wij ons ook gebogen over de 'why' van onze bedrijfsvoering: wat drijft ons? Dat heeft geleid tot een aanscherping van onze merkbelofte: Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Dat is onze drijfveer. Samen met onze collega's en leveranciers zetten wij al onze kennis en ervaring in om voor onze klanten een woon- of werkomgeving te creëren en realiseren, waar ze zich thuis voelen.

Klanttevredenheid en NPS
Als organisatie die al jaren werkt volgens de Lean-filosofie, staat het creëren van klantwaarde centraal. Hierbij gaat het erom de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en ze te verrassen. Met de NPS (net promoter score) meten we of en in hoeverre we daarin slagen. Als eerste bouwbedrijf in Nederland delen we onze klantreacties open en transparant met de markt. Dit geeft ons waardevolle informatie ons verder te verbeteren. Na ongeveer een jaar onze klantonderzoeken op deze manier te hebben uitgevoerd, ligt onze NPS op +32. Ter vergelijking: in een recent onderzoek naar de customercentricity in de B2B, uitgevoerd door TNS Nipo, kwam een gemiddelde NPS van – 33 naar voren.

Vooruitzichten 2015
Volgens de voorspellingen zal de bouwproductie zich in 2015 herstellen. Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) verwacht een groei van 4% in 2015 en 3,5% in 2016. Vooral de woningmarkt zal, na jaren van daling van de nieuwbouw, in 2015 een forse toename van de nieuwbouwproductie laten zien. Hoewel de aanwezige overcapaciteit in de markt zich nog zeker zal doen gelden, zijn wij positief over de toekomst. De kwaliteit van onze orderportefeuille voor 2015 is van een hoger niveau.
Bij een minimaal gelijkblijvend omzetniveau, verwachten wij in 2015 een verdere verbetering van ons resultaat. Wij verwachten voor 2016 en de jaren erna dat deze groei zich versneld doorzet, zowel in omzet als in resultaat.
Materiële investeringen worden er voor 2015 niet verwacht. Op het gebied van liquiditeit zullen we in 2015 onverkort de aandacht voor een goed niveau van ons werkkapitaal handhaven.

Ons volledige jaarverslag: Jaarverslag Heembouw 2014