Home

Samen met vertegenwoordigers van MeerWonen, Vomar Voordeelmarkt en Centrumplan Roelofarendsveen VOF, werd met behulp van een Oudhollandse heistelling de feestelijke paal geslagen.

De Oevers feestelijke start bouw blok 2

Dit gebeurde onder grote belangstelling van toekomstige gebruikers en alle bij dit plan betrokken partijen, als ook van de winkeliers en eigenaren van het Noordplein.

Het plan “De Oevers” startte drie jaar geleden op exact dezelfde wijze en inmiddels zijn er 185 woningen bewoond en nog zo’n 45 in aanbouw. De laatste fase van De Oevers bestaat in hoofdzaak uit commerciële ruimten met daarboven 58 sociale huurappartementen, gelegen aan de Centrumoever.

Laatste fase“De Oevers”

Van de 58 sociale huurappartementen worden er 12 verhuurd aan een specifieke doelgroep. MeerWonen heeft hiervoor in april een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Stichting Wooninitiatief MOIER. Deze stichting is opgezet door ouders van jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme.

In de commerciële ruimte komt onder andere een vestiging van Vomar Voordeelmarkt. Met de komst van een tweede supermarkt en de overige winkels wordt de aantrekkingskracht van het centrum sterk vergroot. Voor de overige winkels worden, nu de start van de bouw een feit is, gesprekken met huurkandidaten opgestart.

“De belangstelling is erg groot”, aldus Hoorne Vastgoed, die de winkels in belegging houdt.

Luchtfoto de oevers week 20 2017

Winkelhart

De winkels rond de Centrumoever worden door middel van twee bruggen verbonden met de bestaande winkels aan het Noordplein waardoor er één krachtig Winkelhart ontstaat, waar het prettig winkelen is. De verkeersbrug is in april reeds opengesteld en voor het winkelend publiek wordt er een karakteristieke ophaalbrug aangelegd, die naast het verbinden van de twee pleinen, ook zal bijdragen aan de sfeer en de uitstraling van het Winkelhart.

De bouw aan de Centrumoever zal naar verwachting eind 2018 gereed zijn.

De Oevers van Roelofarendsveen is een ontwikkeling van Centrumplan Roelofarendsveen VOF, een samenwerking van Hoorne Vastgoed en Heembouw Ontwikkeling. Het plan wordt gerealiseerd door Heembouw Wonen.