Home

Klantgroepen centraal

In de bedrijfsvoering van Heembouw staat de eindgebruiker centraal. Heembouw richt zich op drie klantengroepen: Bedrijfsruimten, Kantoren en Wonen. De volledige focus op klantgroepen zorgt voor kennis over en het begrip voor de wensen van de klanten. Dit creëert klantwaarde met als resultaat meer toegevoegde waarde, een goedlopend proces, weinig verspilling en een beter product.

Bedrijfsruimten en Kantoren vormen het cluster Werken, naast het cluster Wonen. Het eigen architectenbureau van Heembouw, Heembouw Architecten, is met specialistische teams bestaande uit architecten, teamleiders, ontwerpmanagers en modelleurs, integraal onderdeel van de beide clusters.

Synergie

De ambities van Heembouw voor het cluster Werken zijn groot. Van oudsher heeft Heembouw een sterke positie op de markt van bedrijfsruimten, met name in de logistiek en productie. Op de kantorenmarkt ontwikkelt Heembouw zich steeds meer tot specialist in de verduurzaming van bestaande kantoren, en speelt daarnaast een belangrijke rol in de niche van ontwerp en realisatie van geconditioneerde onderzoeksruimten.

Met de benoeming van Léon Heddes tot algemeen directeur Werken verwacht Heembouw haar groeiambities voor dit cluster waar te kunnen maken.