Home

Peter Lammertink, onze algemeen directeur, trapte de bijeenkomst af. Hij gaf een korte presentatie over innovatie bij Heembouw en wat sociale innovatie het bedrijf gebracht heeft. Dat Heembouw met de aandacht voor sociale innovatie een witte raaf is in de bouwbranche, bleek uit de woorden van de keynote spreker prof.dr. Henk Volberda.

Peter Lammertink

Algemeen directeur Heembouw Peter Lammertink

Sociale innovatie maakt het verschil

Hij hield een boeiende verhandeling over de innovatieve kracht in de bouw. Een traditioneel weinig innovatieve bedrijfstak, zoals uit diverse publicaties wereldwijd blijkt, en die slecht scoort op technologische en sociale innovatie. Juist sociale innovatie maakt het verschil; het maakt het effect van investeringen in research & development vele malen groter en loont ook op andere gebieden; innovatieve organisaties kennen een hogere omzet en rentabiliteit.Dat vraagt om flexibiliteit in de organisatie: een organisatie die snel wendbaar is, waar goed wordt samengewerkt in zelfsturende teams en waar een passie is voor exploratie en exploitatie. Zie ook deze publicatie.

Henk Volberda daagde met vraag en antwoord de aanwezigen uit tot zelfreflectie op de innovatiecultuur binnen hun eigen organisatie: is die aanwezig, zijn medewerkers zelf als onderdeel van hun dagelijks werk actief bezig met vernieuwing en verbeteringen? Uit de antwoorden bleek dat dit lang niet overal het geval is.

Henk Volberda

Prof. dr. Henk Volberda

Energieke pitches van start-ups

Na de presentatie van Henk Volberda was het de beurt aan 10 start-ups die in een minuut hun innovatie pitchten aan de aanwezigen. Met hulp van Sabine Schoorl van Holland ConTech werd er na iedere pitch direct een link gelegd met een of meer grown-ups in het publiek, zodat er daarna nog even concreet verder kon worden gepraat over de innovatie en de mogelijke verdere stappen.

Holland ConTech bij Heembouw pitches

Het was een boeiende meetup die veel inspiratie gaf. Meer weten over Holland ConTech? Bezoek de website van Holland ConTech.