Home

Eigen Hendrik

De realisatie van deze ‘’Eigen Hendrik’’ bood studenten de mogelijkheid om, onder begeleiding van ervaren leermeesters, hun vaardigheden in de praktijk te toetsen. Daarnaast bood het de bewoners, Haag Wonen en Heembouw de kans om vóór de daadwerkelijke start van de bouw de woning al te ervaren en nieuwe innovaties te testen.

Oplevering Eigen Hendrik ROC Mondriaan Haag Wonen Heembouw

Toekomstige bewoners

Rick Boelkens, projectleider Vastgoed bij Haag Wonen: “Fantastisch en uniek dat deze ’maquette’ op ware grootte nu klaar is. In deze woning kun je ook echt rondlopen, dat praat een stuk makkelijker dan een plaatje of schaalmodel. En het geeft prachtig inzicht in hoe iets uitpakt in de praktijk. We nemen deze ervaringen mee in de nieuwbouw die we straks met Heembouw starten in het Haagse Laakkwartier. Zo bleek door deze Eigen Hendrik bijvoorbeeld dat we de trap beter open kunnen laten in plaats van dichtmaken, dat maakt de huiskamer ruimtelijker en flexibeler in te richten. Een mooie samenwerking met ROC Mondriaan en Heembouw waar we trots op zijn! We helpen deze vakmensen-in-opleiding zo te bouwen aan hun toekomst en misschíen zelfs wel hun toekomstige woning.”

Hendrik

De namen ‘Haagse Hendrik’ en ‘Eigen Hendrik’ zijn een eerbetoon aan Hendrik Berlage. Deze beroemde architect heeft een deel van het Haagse Laakkwartier ontworpen. Het nieuwbouwproject van Haag Wonen in deze wijk is ontworpen in diezelfde Berlage stijl. Het zijn compacte en complete eengezinswoningen die ruimte bieden aan 2 tot 3-persoonshuishoudens. Met dit type woning voorziet Haag Wonen in een toenemende vraag naar eengezinswoningen voor kleine huishoudens.

Oplevering Eigen Hendrik ROC Mondriaan Haag Wonen Heembouw

Vakmensen van de toekomst

Het Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan is doorlopend op zoek naar praktijk casussen in het bedrijfsleven om deze in het lesprogramma van verschillende scholen op te nemen. Haag Wonen en Heembouw ondersteunen dit vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid van harte. Met dit unieke project leveren zij een actieve bijdrage aan het opdoen van praktijkervaring voor studenten in de bouw en installatiebranche. ROC Mondriaan leidt vakmensen en werknemers van de toekomst op. Den Haag, Haag Wonen en Heembouw hebben deze nieuwe vakmensen nu en in de toekomst hard nodig.

De ‘Eigen Hendrik’ is een gezamenlijk onderwijsproject van de twee eerdergenoemde scholen en het Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan, woningcorporatie Haag Wonen en bouwbedrijf Heembouw. Heembouw is samen met Heren5 de geestelijk vader van het nieuwe woonconcept voor binnenstedelijke herontwikkeling: Slimm, waarvan de Eigen Hendrik een voorbeeld is. Guido Voermans, directeur Heembouw Wonen: “We geloven in dit woonconcept. Mooi dat we dit op deze manier al tevoren zicht- en tastbaar hebben kunnen maken. En geweldig om te zien hoe de studenten hiermee aan het werk waren en ervaring opdeden voor hun toekomstige carrière in de bouw. In het kader van de doorlopende leerlijnen hopen we dat als we straks in 2020 echt van start gaan dat enkele van deze leerlingen hun ervaring bij ons in praktijk kunnen brengen”