Home

Heembouw Architecten maakte het ontwerp. Mennens, specialist op het gebied van staalkabel, hijs- en heftechniek, was gevestigd in Schiedam.

Nieuwbouw Mennens

Nieuw bedrijfspand Mennens in Vlaardingen

Aan de Deltaweg/Heliniumwegis Van Adrighem bezig met een grootscheepse ontwikkeling van circa 11 hectare voor haven gerelateerde bedrijvigheid met kade faciliteiten. Mennens is een van de eerste partijen die zich hier vestigt. Mennens neemt het pand als huurder in gebruik en sloot daarvoor een 10-jarige huurovereenkomst met de opdrachtgever.