Home

In de tussentijd heeft Heembouw de plannen voor de verduurzaming i.o.m. de verschillende afdelingen van Havensteder en de gemeente Rotterdam, uitgewerkt. Het behalen van voldoende draagvlak onder de bewoners, maakte eveneens deel uit van de verantwoordelijkheden van Heembouw voor dit project.

Ondertekening overeenkomst project Mathenesserweg Havensteder

Henk Rotgans, directeur Onderhoud en Ontwikkeling van Havensteder (rechts) ondertekent de overeenkomst met Guido Voermans, Commercieel directeur Heembouw Wonen.

In het derde kwartaal start Heembouw met de werkzaamheden, waarmee de woningen die nu gemiddeld energielabel D/E hebben, worden verduurzaamd tot gemiddeld label A. Dit gebeurt in bewoonde staat. Daarvoor worden de gevels van de 3 flats ingepakt met gevelstuc en deels voorzien van steenstrips. Verder worden dak- en kruipruimten geïsoleerd en worden kozijnen vervangen of hersteld en voorzien van triple glas. In de woningen worden badkamer, toilet en keuken vernieuwd en deels heringedeeld, komt er mechanische ventilatie en wordt de centrale verwarming ingeregeld. Verder worden de trappenhuizen opgeknapt, wordt er een lift bijgeplaatst en zullen verschillende werkzaamheden aan de bergingen worden uitgevoerd.

Meer dan 70% draagvlak

Corporatie Havensteder hecht veel belang aan een goede en zorgvuldige communicatie met haar bewoners. In het licht hiervan organiseerden Havensteder en Heembouw begin april een informatiemarkt. Hier werden de bewoners van de 120 woningen uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd en de keuzemogelijkheden die de bewoners hebben voor wat betreft de aanpassingen in keuken, toilet en badkamer. De bewonersbegeleider van Heembouw, Liset Juffermans, die bij alle bewoners op huisbezoek is geweest om toe te lichten wat er staat te gebeuren, speelde hierin een belangrijke rol. Uiteindelijk stemde meer dan 70% van de bewoners in met de voorgenomen maatregelen.