Home

Het betreft het gebied tussen de lintbebouwing aan het Westeinde in Roelofarendsveen en de Braassemerdreef. In totaal zullen hier 242 woningen worden gerealiseerd. Ruim een derde daarvan betreft sociale woningbouw: in het plangebied worden 55 sociale huurwoningen en 32 sociale koopwoningen gerealiseerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de grote vraag naar sociale woningbouw binnen de gemeente.

Ondertekening contract Woongebied West End Roelofarendsveen

De overeenkomst werd getekend door wethouder Yvonne Peters van de gemeente Kaag en Braassem en algemeen directeur Peter Lammertink van Heembouw.

Heembouw en Kennemerland Beheer bezitten beiden een deel van de gronden van West-End en zullen de grondexploitatie gezamenlijk uit voeren. De planning is dat de locatie in de loop van 2017 bouwrijp wordt gemaakt, zodat de bouw in 2018 van start kan gaan.