Home

Deze renovatie kent een uiterst strakke planning, voor zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase, met een harde opleverdatum. De ruim 10 jaar ervaring van Heembouw met deLean werkwijzeen het bijbehorend track record van projecten die in een uiterste korte tijd, met goed gevolg en volgens planning zijn uitgevoerd, heeft mede de keuze voor Heembouw bepaald. Heembouw is met de werkzaamheden gestart; de oplevering is in het eerste kwartaal van 2016; daarna zullen de patiënten gefaseerd terug verhuizen.

Locatie van der Hoeven kliniek

Heembouw werkt in dit project nauw samen met Lomans Installatietechniek en Heras buitenbeveiliging. Greiner Van Goor Huijten architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van de renovatie. De bouwdirectie wordt gevoerd door STAAT Bouwmanagement.