Home

Renovatie Van der Hoeven Kliniek

Locatie van der Hoeven kliniek
In opdracht van Stichting de Forensische Zorgspecialisten is Heembouw in Utrecht gestart met de renovatie van de Van der Hoeven kliniek. De ‘oudbouw’ van deze TBS-inrichting dateert van de jaren ’70-’80 van de vorige eeuw. Dit deel zal in de komende maanden gemoderniseerd worden en weer volledig aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd.

Deze renovatie kent een uiterst strakke planning, voor zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase, met een harde opleverdatum. De ruim 10 jaar ervaring van Heembouw met deLean werkwijzeen het bijbehorend track record van projecten die in een uiterste korte tijd, met goed gevolg en volgens planning zijn uitgevoerd, heeft mede de keuze voor Heembouw bepaald. Heembouw is met de werkzaamheden gestart; de oplevering is in het eerste kwartaal van 2016; daarna zullen de patiënten gefaseerd terug verhuizen.

Locatie van der Hoeven kliniek

Heembouw werkt in dit project nauw samen met Lomans Installatietechniek en Heras buitenbeveiliging. Greiner Van Goor Huijten architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van de renovatie. De bouwdirectie wordt gevoerd door STAAT Bouwmanagement.