Home

Heembouw organiseert regelmatig zogenaamde strategische partnerdagen. Tijdens deze sessies met vaste leveranciers waar Heembouw mee samenwerkt, wordt kennis gedeeld en wordt stilgestaan bij de samenwerking: wat gaat goed en waar zijn verbeteringen mogelijk? Immers, de prestaties van onze leveranciers zijn van grote invloed op het eindresultaat voor onze klant. Een goede samenwerking met onze leveranciers leidt tot meer efficiency, nieuwe ideeën en levert uiteindelijk meer waarde voor de klant.

Strategische partnerdag
Algemeen directeur Heembouw Holding Peter Lammertink

“Waar kom jij je bed voor uit?“

In de maanden april en mei organiseert Heembouw drie van dergelijke partnerdagen, met de strategische partners van elk van haar 3 klantgroepen. Op 13 april vond de strategische partnerdag voor de klantgroep Wonen plaats, die werd bezocht door zo’n 35 man, namens 15 van onze strategische partners. Tijdens deze sessie nam algemeen directeur Heembouw Peter Lammertink hen mee in de filosofie van “the golden circle” : niet het “hoe” en “wat” bepaalt het succes van een organisatie, maar bovenal het “waarom”. Voor Heembouw gaat het om een ding: Het creëren van plekken waar mensen willen zijn. Dat is wat Lammertink en alle collega’s bij Heembouw drijft. In de plenaire dialoog daarna werd een ieder de vraag gesteld: “Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit, wat drijft jou?” Het bleek voor de meeste aanwezigen lastig daar direct een antwoord op te geven, maar zette wel aan tot nadenken en in een uitgebreide dialoog is over ieders ervaringen uitgebreid gesproken. Vervolgens werd aan de hand van een aantal prikkelende stellingen de meningen gepeild over klanttevredenheid, nazorg en opleverpunten. Daarna ging het gezelschap in subgroepen uiteen en werden onderwerpen besproken als de pull planning, BIM, wie is onze klant en kwaliteitscontrole.

Strategische partnerdag
Reageren op stellingen

De reacties na afloop van de strategische partnerdag waren enthousiast. Dat er nu niet alleen over het eigen project werd gesproken, maar juist belangrijke algemene onderwerpen met elkaar gedeeld werden, vond veel waardering. Tijdens de borrel na afloop werden ook de onderlinge contacten tussen de verschillende leveranciers aangehaald en werd unaniem besloten dit soort bijeenkomsten vaker te houden. Al met al een succesvolle bijeenkomst.