Home

Transformatie Mouterij De Goudsbloem in Schiedam naar 35 studentenappartementen

Mouterij Schiedam historische foto
Donderdag 18 mei tekenden Heembouw en HERMON Erfgoed een overeenkomst voor de transformatie van voormalige Mouterij De Goudsbloem naar 35 studentenappartementen. De Goudsbloem is de laatst overgebleven jenevermouterij die nog in originele staat verkeert.

HERMON Erfgoed, die de mouterij eerder dit jaar heeft aangekocht, is een landelijke (her)ontwikkelaar met als missie het behoud van monumenten door ze een nieuwe functionele invulling te geven.

Schiedam mouterij impressie

Heembouw zal de Mouterij ombouwen tot 35 huurappartementen voor studenten met een beperking. Architect is Restauro Architecten. Heembouw is inmiddels gestart met de realisatie. De oplevering is eind 2017. Binnen het monument zal de nog aanwezige Eest (droogoven) behouden blijven.