Home

Vrijdag 22 september gaven Havensteder en Heembouw gezamenlijk het startsein voor de werkzaamheden met de onthulling van het bouwbord. Bij deze feestelijke bijeenkomst waren naast de betrokken medewerkers van Havensteder, Heembouw en haar leveranciers, ook vele bewoners aanwezig.

start Verduurzaming 120 woningen Mathenesserweg Rotterdam
Commercieel directeur Heembouw Wonen, Guido Voermans, bij start werkzaamheden

Het verbeteronderhoud wordt in bewoonde staat uitgevoerd en bestaat onder andere uit het inpakken van de gevels van de 3 flats met gevelstuc, waarbij een deel wordt voorzien van steenstrips. Verder worden dak- en kruipruimten geïsoleerd en worden kozijnen vervangen of hersteld en voorzien van triple glas. Daarnaast worden in bijna alle woningen badkamer, toilet en keuken vernieuwd, komt er mechanische ventilatie en wordt de centrale verwarming ingeregeld. Verder worden de trappenhuizen opgeknapt, wordt er een lift bijgeplaatst en zullen verschillende werkzaamheden aan de bergingen worden uitgevoerd.

Bouwbord Verduurzaming 120 woningen Mathenesserweg Rotterdam

De bewoners zijn uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamheden en de keuzemogelijkheden die zij zelf hebben voor de aanpassingen in keuken, toilet en badkamer. Daarvoor organiseerden Havensteder en Heembouw in de aanloop tot de uitvoering een informatiemarkt en voerden de bewonersbegeleider en uitvoerder van Heembouw individuele gesprekken met alle bewoners. Dit zorgde voor voldoende draagvlak om de werkzaamheden uit te voeren.

De verduurzaming van de 120 woningen zal naar verwachting in mei 2018 worden afgerond.