Home

Tuinstadwijk Leiden

Groot onderhoud brengt 252 woningen naar label C/D

Groot onderhoud 252 woningen Tuinstadwijk Leiden
Status
Opgeleverd
Locatie
Leiden
Opdrachtgever
Woningcorporatie de Sleutels
Architect
Van Schagen Architekten
Omvang
252 woningen

Voor woningcorporatie de Sleutels voerden Dura Vermeer Bouw Heyma en Heembouw groot onderhoud, inclusief energiebesparende maatregelen, uit aan 252 woningen in de Tuinstadwijk in Leiden. Dura Vermeer en Heembouw hebben het project in ketensamenwerking uitgewerkt en voorbereid. De intensieve samenwerking in de voorbereiding zorgde voor een soepele uitvoering, met weinig verrassingen, waarbij de overlast voor de bewoners zo beperkt mogelijk was. De werkzaamheden omvatten het noodzakelijk onderhoud aan het casco van de woningen; vervanging van, waar nodig, toilet, badkamer en keuken en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen die hebben geleid tot een verbetering van het energielabel (F/G) naar label C/D.

Bekijk het project in beeld

  Leidsche Tuinstadwijk 3 jaar later

  Van 70% instemming naar 100% trotse bewoners

  Een bijzondere manier van ketensamenwerking is toegepast bij het project groot onderhoud 252 woningen in de Leidse Tuinstadwijk. In opdracht van woningcorporatie de Sleutels hebben Heembouw en Dura Vermeer Bouw Heyma hier zij-aan-zij, in één bouwstroom, groot onderhoud, inclusief energiebesparende maatregelen uitgevoerd.

  Aanvankelijk waren Heembouw en Dura Vermeer door woningcorporatie De Sleutels geselecteerd om elk een deel van de uitvoering van het groot onderhoud voor haar rekening te nemen. Tijdens de gezamenlijke voorbereiding van het project, waarbij Dura Vermeer,  Heembouw, de Sleutels en de co-makers en co-creators nauw samengewerkt hebben, is in overleg met de opdrachtgever besloten om ook de uitvoering gezamenlijk in één bouwstroom op te pakken. Daartoe is de VOF Tuinstadwijk opgericht.

  Persoonlijk informeren van de bewoners in kleine sessies zorgde voor draagvlak

  De werkzaamheden aan de woningen omvatten het noodzakelijk onderhoud aan het casco van de woningen; vervanging van, waar nodig, toilet, badkamer en keuken en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen die moesten leiden tot een verbetering van het energielabel (was F/G) naar label C/D. Na afronding van het project is het epa-label voor de meeste woningen vastgesteld op B, wat een energiebesparing van 35-40% betekent. 

  Veel aandacht is besteed aan de communicatie met de bewoners. In kleine sessies zijn alle bewoners persoonlijk geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden. Dit gebeurde samen met De Sleutels, de architect, de bewonersbegeleider en de Vof in de proefwoning. Uiteindelijk heeft  81% van de bewoners ingestemd met de plannen. Tijdens de uitvoering was er regelmatig overleg met de bewonerscommissie en klankbordgroep. De bewoners  konden terecht bij de bewonersbegeleidster die bij de opnames aanwezig was, spreekuur hield in de proefwoning en geregeld een rondje door de wijk liep. 

  De uitvoering van het project is gestart met de realisatie van een  proefblok van 16 woningen. Aan de hand van de evaluatie is het proces verder verbeterd, en is een aantal zaken aangepast. Gedurende het gehele traject zijn meerdere tussentijdse evaluaties geweest, waarna verbeteringen direct zijn geïmplementeerd en geborgd. Zo is optimaal gebruik gemaakt van het lerend vermogen van de keten.  Het project is conform de planning in de periode tussen juni 2013 en mei 2014 uitgevoerd. 

  Adoptie van de wijk

  De Vof had de wijk ‘geadopteerd’. Alle onderhoud- en klachtenafhandeling, maar ook de mutatiewerkzaamheden, werden door hetzelfde uitvoeringsteam opgepakt en afgehandeld. Dit alles tot volle tevredenheid van de bewoners, zoals ook uit de bewonerstevredenheid na afloop van het project blijkt: een gemiddelde van 8,2, ruim boven de prestatie-eis van tenminste een 7.

  Ik ben dik tevreden, alle zaken die ze beloofd hebben, zijn waargemaakt. Ik ben heel trots op het resultaat en ook trots op de mensen die het gemaakt hebben.

  Bewoners Tuinstadwijk

  Volgend project