Home

Duurzaam ondernemen zit Heembouw in het bloed. Als Heembouw Architecten zijn we gewend om over generaties heen te denken. We hebben oog voor de ander en respecteren elkaars verschillen, dat zit in onze kernwaarden. We zetten ons actief in voor maatschappelijke doelen zoals bij Resto van Harte.

Duurzaamheid van container begrip naar concrete acties Resto van Harte

Dat we ook onderscheidend kunnen zijn met duurzame bouwactiviteiten bewijst New Logic III. Met de hoogste BREEAM score in zijn klasse was dit project zelfs genomineerd voor de wereldwijde BREEAM awards.Zoals met alles zijn we ook op het gebied van duurzaamheid ambitieus. We willen grotere stappen gaan zetten. Dat begint met het ontwikkelen van een kader, onze visie over duurzaamheid. Alijd van Doorn vertelt.

Groene oogst

Toen ik bij Heembouw begon, vroegen veel nieuwe collega’s me wat mijn visie op duurzaamheid is. Ik vind het juist interessant om een visie te ontwikkelen die echt past bij Heembouw. Daarom ben ik in mijn eerste jaar vooral gaan schatgraven in de organisatie: waar lopen Heembouwers warm voor? En wat doen we al op het gebied van duurzaamheid? De oogst is enorm. Door de hele organisatie heen zijn er mensen met een groen hart.

De Innovatiereactor, de plek waar iedere Heembouwer zijn of haar innovatieve idee kwijt kan, zit vol duurzame initiatieven. Voorbeelden zijn het plaatsen van een mobiele laadpaal op de bouwplaats en het toepassen van bouwproducten van gerecycled materiaal tot het verwerken van sloopmateriaal in een bankje voor de bewoners van een renovatiepand. Ook eigen kantoor gebruiken we als testomgeving voor duurzame innovaties. Ik heb gemerkt dat er heel veel Heembouwers zijn die ook in hun privé echt iets hebben met het thema. We vragen nu steeds om mensen hun verhalen te laten delen op PLEK, ons intranet. Eigenlijk komen we erachter dat onze organisatie veel duurzamer is dan we dachten.

Visie

Na het ophalen van de groene oogst volgde het formuleren van onze visie op duurzaamheid min of meer vanzelf. Het was vooral een kwestie van opschrijven hoe Heembouwers zelf duurzaamheid beleven: “We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én we zijn oprecht gedreven om het beter te doen.” Met deze visie willen we uitdragen dat we zelf verantwoordelijkheid nemen over onze acties. Heembouw is samen met Heembouw Architecten een belangrijke speler in de markt van ontwerp en realisatie van productiegebouwen, distributiecentra, kantoren en woningen. Daarmee hebben we impact op de planeet. En we zijn ambitieus om het beter doen. Niet voor de bühne maar oprecht. Dat is het kompas voor al onze activiteiten.

“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én we zijn oprecht gedreven om het beter te doen.”

Visie Heembouw op duurzaamheid

Circulair DC

We houden van actie. Daarom hebben we onze visie op duurzaamheid vertaald in concrete doelen. Een voorbeeld is een volledig Circulair Distributiecentrum (DC), dat wordt ontworpen en gedetailleerd met als doel om door de hele levenscyclus de stromen van materialen, van energie én van economische waarde te sluiten. Tijdens de Bouwbeurs begin februari, presenteerde hoofd planontwikkeling Bedrijfsruimten Martijn van Manson het concept voor een circulair DC.

Duurzaamheid van container begrip naar concrete acties Impressie Circulair DC

In de ontwikkeling van een volledig Circulair DC is het doel om het gehele pand te kunnen remonteren, waarbij de materialen hoogwaardig worden hergebruikt en de grondstoffen die worden toegepast afkomstig zijn van snel hernieuwbare bronnen. Samen met onze vaste partners wordt verder gewerkt aan het concept van circulair DC als voorbeeld van ultieme ketensamenwerking. Ik houd jullie graag op de hoogte van de vorderingen.