Home

De term ‘meer wooncomfort’ uiteengerafeld, staat enerzijds voor zichtbare en tastbare verbeteringen zoals geen drempels, bredere deuren, nieuwe keuken, nieuw sanitair en nieuwe kozijnen. Anderzijds omschrijft ‘meer wooncomfort’ een gevoel van behaaglijkheid: minder tocht, minder luchtvochtigheid, minder geluidsoverlast en een gezonder klimaat. Niet echt concreet, blijkt iedere keer weer in de praktijk. Het is voor bewoners moeilijk om zich vooraf een voorstelling te maken van wat ‘meer wooncomfort’ oplevert en het ontbreekt woningcorporaties aan een feitelijke onderbouwing om hun bewoners daarbij te helpen.

Dat moet anders kunnen, dachten wij in het Heembouw Innovatie Team Wonen. De oplossing daarvoor is niet eens ingewikkeld ook. Om inzichtelijk te maken wat ‘meer comfort’ inhoudt, moeten we feiten en data gaan verzamelen door zelf te gaan meten. Dat is op zich wel een uitdaging, want hoe organiseer je dat kostenefficiënt?

Steekproefsgewijs meten

Het principe is simpel. We plaatsen een kastje met een aantal sensoren in een woning. Iedere sensor meet een andere waarde, zoals luchtvochtigheid, geluid, fijnstof, temperatuur en luchtverplaatsing. De registraties van de sensoren worden via wifi naar een webapplicaties gestuurd, waarin de data van voor en na de renovatie verzameld en geanalyseerd worden. De sensoren meten gedurende een langere periode: voor de renovatie tot en met na de renovatie. Om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen, verrichten we metingen bij verschillende huurders, bijvoorbeeld een alleenstaande, een gezin met kinderen en een ouder echtpaar. Door kwalitatieve feedback te verzamelen over hoe huurders de gemeten waarden ervaren, krijgen we tevens inzicht in wat huurders als een prettig binnenklimaat ervaren.

Wooncomfort in cijfers woningbouw innovatie internet of things Octo

Wat levert dat op?

De geregistreerde data kunnen sowieso in retrospectief gebruikt worden als concretisering van het begrip ‘meer wooncomfort’. Maar het is ook denkbaar dat op basis van data van verschillende projecten en soorten woningen het begrip ‘meer wooncomfort’ voor nieuwe projecten al voor de start van de renovatie met bewezen cijfers onderbouwd kan worden. Of dat er conclusies getrokken kunnen worden over bijvoorbeeld de beste keuzes van materialen per doelgroep of in zijn algemeenheid.

Korte termijn pilot – lange termijn inzicht

Dat geloof ik, hoor ik u denken, maar er zijn wel heel veel data nodig om dat te kunnen doen. Dat klopt, maar Rome en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd. We hebben ons idee voorgelegd aan een aantal woningcorporaties en de reacties erop zijn zo positief en enthousiast dat we besloten hebben om dit idee een serieuze kans te geven.

En dus starten we binnenkort met een pilot bij het project 120 woningen Mathesserweg voor woningcorporatie Havensteder in Rotterdam. Ik heb er zin en ben – net als u waarschijnlijk - erg nieuwsgierig wat dat ons aan data en inzichten oplevert. Als we zover zijn, deel ik dat graag met u in een nieuw blog.