Home

De deelnemers ervaarden die ochtend hoe ze door gebruik te maken van elkaars kennis en door gezamenlijk te overleggen in slechts drie uur tijd de complete voorbereiding van een verduurzamingsproject ingepland kregen: met een 30% kortere doorlooptijd dan een gemiddeld project.

Het energieconvenant

Uit de vragenlijst die de deelnemers voorafgaande aan de workshop ingevuld hadden, blijkt dat de nieuwe woningwet en het energieconvenant de meeste woningcorporaties hoofdbrekens kost. Om te voldoen aan de doelstelling uit het energieconvenant: dat de eigen woningvoorraad in 2020 een gemiddeld energielabel B heeft, moeten de woningcorporaties – vaak met minder eigen mensen - noodgedwongen versnellen. Versnellen in de voorbereidingstijd van nieuwbouw-, onderhoud- en renovatieprojecten. En versnellen in de uitvoering daarvan. Zonder in te boeten op kwaliteit, uiteraard. Maar hoe pak je dat als woningcorporatie aan?

Door kennis te delen en – samen met alle betrokken partijen - slimmer te plannen in de voorbereidingsfase. En door die planningsmethode structureel in te zetten in alle nieuwbouw-, onderhoud- en renovatieprojecten. Dat is tenminste onze Heembouw-ervaring, opgebouwd in de projecten die we voor zo’n 150 woningcorporaties naar tevredenheid hebben uitgevoerd. Een goede voorbereiding is immers 90% van het succes.

De workshop Slimmer Verduurzamen

Hoe onze planningsmethode werkt en toegepast kan worden, ervoeren de deelnemers aan de workshop ‘Slimmer verduurzamen’ zelf– samen met andere woningcorporaties.

Iedereen krijgt een rol toebedeeld (woningcorporatie, architect, adviseurs, aannemer, bewonersbegeleider, leveranciers) en denkt van daaruit mee in het planningsproces voor bijvoorbeeld het referentieproject Holy Zuid.

Slimmer verduurzamen rondleiding corporatie op project

Het bleek tijdens de eerste workshop voor de deelnemers niet moeilijk om zich in de verschillende rollen in te leven: na een interactieve en leerzame sessie van drie uur stond de projectplanning als een huis. In de aansluitende rondleiding op de project-locatie Holy Zuid konden de deelnemers zien en ervaren dat de aanpak in de praktijk leidt tot commitment bij de betrokken partijen, een hogere kwaliteit, minder faalkosten, hoge bewonerstevredenheid en een gemiddeld 30% kortere doorlooptijd.

"Eigenlijk zouden meer woningcorporaties dit moeten ervaren."

Deelnemer Workshop Slimmer Verduurzamen

De reacties op de workshop waren enthousiast en positief: ‘Ik heb heel veel nieuwe inzichten gekregen over hoe we een project beter aan kunnen pakken.’ ‘Ik ga hier in onze corporatie direct mee aan de slag’. ‘Eigenlijk zouden meer woningcorporaties dit moeten ervaren.’

Slimmer verduurzamen Holy Zuid Vlaardingen met bewonersinformatiecentrum