Home

Omdat we als ontwerpende bouwer de hele keten van initiatief en ontwerp tot en met onderhoud en renovatie in huis hebben, kunnen we daarin ook echt het verschil maken. Een voorbeeld van een circulaire oplossing is een proof of concept van een volledig Circulair Distributiecentrum (DC), dat wordt ontworpen en gedetailleerd met als doel om tijdens de hele levenscyclus de stromen van materialen én van economische waarde te sluiten.

Diederik de Jonge van Heembouw Architecten met Rinus Verhey, beiden nauw betrokken bij de ontwikkeling van een circulair DC.

Onze ambitie: van duurzaam naar circulair

Heembouw ontwikkelt, ontwerpt en bouwt al jaren succesvol hoogwaardig logistiek vastgoed. Heembouw Architecten staat hoog in de top 10 van Nederlandse architectenbureaus die het meest productief zijn in deze markt. We hebben inmiddels veel specialistische kennis over deze opgave, ook op het gebied van duurzaamheid.

We zijn ambitieus. Daarom willen we nu de stap van duurzaam naar circulair zetten. Met een proof of concept van een circulair distributiecentrum willen we de markt verleiden om dit samen met ons concreet te maken. Een jaar geleden lanceerden we deze ambitie op de Bouwbeurs. Nu zijn we al aan het testen in projecten en met klanten in gesprek die een circulair DC willen realiseren.

Nulmeting: materialen en losmaakbaarheid

We vinden het belangrijk om objectief aan te kunnen tonen hoe circulair een Heembouw DC is. Daarom zijn we begonnen met het onderzoeken van verschillende meetsystematieken. We ontdekten dat er veel initiatieven zijn voor het meten van circulariteit, maar dat er nog geen algemeen geaccepteerde systematiek is. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de Building Circularity Index (BCI) van Alba Concepts.

Die meet niet alleen de energie die door de hele levenscyclus in het bouwmateriaal gaat zitten -van grondstof tot reststroom. De BCI houdt ook rekening met de losmaakbaarheid. Met deze meetmethode hebben we een nulmeting van een door Heembouw gerealiseerd distributiecentrum uitgevoerd.

Van standaard naar circulair

Uit de nulmeting ontdekten we dat we in de huidige praktijk voornamelijk gebruik maken van nieuwe materialen die nog niet biobased zijn. We denken bij het ontwerpen en bouwen ook nog niet standaard na over het tweede (en derde, vierde, ..) leven van onze bouwmaterialen. Daarom wordt nu nog teveel bouwmateriaal uiteindelijk afval. Dat heeft allemaal een negatieve impact op het milieu. Genoeg punten dus om mee aan de slag te gaan.

Circulaire scenario’s: voor iedere klant een unieke mix

Met een multidisciplinair team van architectuur, techniek en planontwikkeling hebben we in een aantal intensieve brainstorms drie scenario’s gemaakt voor een circulair DC: maximaal biobased, maximaal hergebruik en maximaal remontabel. Onder biobased valt bijvoorbeeld het gebruik van hout en olifantengras als toevoeging aan het beton.

Bij remontabel (demonteren en opnieuw in elkaar zetten) rekenen we met flexibele constructies zoals Skellet. Bij de variant ‘hergebruik’ passen we zoveel mogelijk materialen toe die zijn geoogst. Vanuit deze varianten hebben we ook een ideale Heembouw variant gemaakt. Maar we kunnen met deze bouwstenen voor iedere klant een unieke mix maken.

 

Wij delen graag onze kennis

We maken hetgeen we onderzocht hebben graag concreet. Met verschillende klanten zijn we in gesprek om een circulair DC te gaan realiseren. Binnenkort verwachten we de eerste overeenkomst te tekenen en kunnen we echt van start. Graag delen we met gebruikers, gemeenten en de branche onze kennis en ‘learnings’ ten aanzien van circulair ontwerpen van logistiek vastgoed.

Dit blog is verschenen in de Week van de Circulaire Economie van 3 t/m 7 februari 2020. Eerder verscheen:

Circulair is niet hetzelfde als tweedehands

Heembouw grijpt deze week van de circulaire economie aan, om in 5 blogs uiteen te zetten wat circulair ontwerpen en bouwen voor Heembouw concreet inhoudt. In deze eerste blog komen Alijd van Doorn, directeur Duurzaamheid en Heembouw... Lees meer