Home

Als commercieel directeur bedrijfsruimten Heembouw, volg ik de marktontwikkelingen op de voet. In de logistiek branche is een duidelijk trend naar clustering van klanten en centralisatie van locaties. Dit maakt personeel gemakkelijker uitwisselbaar en zorgt voor synergie, efficiencyverbetering en uiteindelijk kostenreductie. Voorbeelden daarvan zijn DB Schenker in Tilburg en Rhenus Logistics in Son en Breugel. Deze ontwikkeling zorgt voor een toename in de vraag naar grootschalige DC’s, tussen de 40.000 en 100.000 m2. Daarom is Heembouw bezig met nieuwe warehouse ontwikkelingen in Utrecht (40.00-50.000 m2), Son en Breugel (75.000 m2), Venlo en Tilburg. Punt van aandacht is de beschikbaarheid van passende locaties. Voor een DC van 50.000 m2 is al snel een plot van 9 tot 10 hectare nodig. De ligging en de nabijheid van uitvalswegen is essentieel en de aanwezigheid van voldoende arbeidspotentieel wordt steeds belangrijker.

"Het smart docking systeem is een noviteit waar Heembouw i.s.m. Simacan mee bezig is"

Rinus Verhey

Dat kunnen we meten en inzichtelijk maken met onze mobiliteitsscan. Door de geografische gegevens van de woonplaatsen van personeel, vrachtwagenbewegingen en verkeersinformatie met de mobiliteitsscan te koppelen, wordt duidelijk waar de meest optimale vestigingslocatie gezocht moet worden. Omdat nieuwe bouwgrond van deze omvang schaars is, zijn dit steeds vaker herontwikkellocaties. Zie bijvoorbeeld de Betonsonlocatie in Son en Breugel, door Heembouw / Dok Vast herontwikkeld.

De DC’s die nu ontwikkeld worden, hebben steeds vaker een duurzaamheidslabel. Hierbij is BREEAM Very Good al nauwelijks meer onderscheidend; dit is min of meer vergelijkbaar met het bouwbesluit. BREEAM Excellent en Outstanding maken een DC nog wel onderscheidend. Zoals het DC van Lidl in Waddinxveen, de nieuwe hal van Tesla in Tilburg en de nieuwbouw voor Lely Groep in Maassluis. Belangrijkste overweging om te investeren in het behalen van een duurzaamheidslabel is de verlaging van de exploitatiekosten. De toepassing van LED gecombineerd met daglichtregulering zorgt hierbij voor de grootste besparingen. Bijkomende voordelen van LED zijn de langere levensduur en daarmee lagere onderhoudskosten.

Een andere ontwikkeling is de toename van intelligente DC’s. Sensoren meten verbruik van water, gas, elektra; signaleren uitval van overheaddeuren, levellers, verlichting, koeling, verwarming. Via een app is dit af te lezen en aan te sturen, wat het beheer vergemakkelijkt. Verbruik in ruimten of compartimenten kunnen worden vergeleken, om zaken aan te passen en te managen. Bij calamiteiten kan snel gehandeld worden. Het smart docking systeem is een noviteit waar Heembouw i.s.m. Simacan mee bezig is. Vrachtwagens krijgen een signaal hoe laat ze waar kunnen aandocken. Docks worden optimaal benut en DC’s worden nog slimmer.

Deze Column verscheen origineel in het oktobernummer van Logistiek Vastgoed