Home

Wie is de klant?

Gelukkig zijn wij niet de enigen die er zo over denken. Onze partners waren direct enthousiast toen ze van onze strategische partnerdag hoorden. Iedereen accepteerde meteen de uitnodiging en iedereen was er ook. Dit is één van de weinige platforms die er zijn om elkaars visie te delen en naar elkaar te luisteren. Normaal spreek je elkaar alleen op projectniveau, nu ben je echt in gesprek over projectoverstijgende onderwerpen.

We hebben bijvoorbeeld uitgebreid gesproken over de klant: wie is de klant? Onze partners zien ons, Heembouw, als hun klant, maar uiteindelijk hebben we samen met elkaar maar 1 klant voor wie we aan het werk zijn: dat is de eindgebruiker van de woningen die we realiseren.


Ultiem doel

Dit bewustzijn dat de eindgebruiker onze gezamenlijke klant is, maakt dat ons ultieme doel: '0 opleverpunten' beter omarmd wordt. We hadden als stelling geponeerd: "Ik ben in staat om 0 opleverpunten te realiseren"; dat scoorde bij redelijk wat van de aanwezigen een rode kaart: oneens.

Strategische partnermiddag Heembouw

De stelling: "Met elkaar zijn we in staat 0 opleverpunten te realiseren", scoorde overwegend groene kaarten: eens. Als je je bekommert over elkaars kwaliteit en elkaars problemen begrijpt, zijn we op de goede weg en bezig om ons samen druk te maken over onze klant, de eindgebruiker. Op deze manier werken we met elkaar aan het verbeteren van de klantbeleving en geven we invulling aan onze drijfveer: Wij creëren plekken waar mensen willen zijn.


Quick wins

Het is nu zaak om door te pakken. Deze bijeenkomst heeft veel input opgeleverd waar we mee verder kunnen. Een paar quick wins kunnen we snel oppakken. Zoals de pullplanning van onze Optimaal Woning bijvoorbeeld. In plaats van steeds een nieuwe planning te maken, pakken we de standaardplanning erbij die we elke keer optimaliseren. Zo wordt die steeds beter en vinden we het wiel niet steeds opnieuw uit.


Tevreden

Ik kijk tevreden terug op onze strategische partnerdag, en heb alleen maar positieve geluiden gehoord. Voor mij zit de grootste winst erin dat we met elkaar echt scherp hebben gekregen dat we samen de wedstrijd spelen, dat we met elkaar dezelfde wedstrijd spelen en dat we spelen om te winnen.


Genoeg te doen

We zullen deze dagen tenminste 1 keer per jaar organiseren en daarnaast hebben we afgesproken dat er minstens 1 keer paar jaar een persoonlijk gesprek tussen Heembouw en elke strategische partner is. Dit om projectoverstijgende onderwerpen te bespreken en de samenwerking met elkaar te evalueren. We denken verder aan het organiseren van panels om in kleiner comité met elkaar te sparren over een bepaald thema.

We zijn van plan om dit soort sessies ook te organiseren voor onze voorkeursleveranciers die bij onze woningbouwprojecten veel invloed hebben op de uiteindelijke "look en feel" van onze woningen; wat deze partijen, zoals een tegelzetter of stukadoor, maken is voor de klant echt tastbaar, wordt gezien en gevoeld. Zij zijn, weliswaar op een ander vlak, minstens zo belangrijk als onze strategische partners. Genoeg te doen dus!