Home

Op 13 februari 2017 lanceerde ik de QuickScanwaardoor de vastgoedeigenaar snel weet welk energielabel zijn kantoor heeft en welke minimale investeringen en maatregelen er gedaan moet worden om het gebouw minimaal te verduurzamen naar energielabel C. Daarnaast geven we de vastgoedeigenaar in een beknopte rapportage vrijblijvend advies over hoe hij er mee aan de slag kan.

Doe het in één keer goed! In 2030 Energielabel A verplicht voor uw kantoor.

Maar wat is energielabel C eigenlijk?

Goede vraag! Het is een label dat aangeeft hoe energiezuinig je gebouw is en verplicht gesteld is door de overheid. Maar hoe je kantoor standaard energielabel C kan bereiken, hier is helaas geen eenduidig antwoord op. Dit is namelijk afhankelijk van veel verschillende onderdelen zoals bouwjaar, staat van het onderhoud, type installatiesysteem, kwaliteit van de gevel en omvang van een gebouw.

Om te zien welke stappen u moet doorlopen om aan de regelgeving van 2023 te voldoen, zie onderstaande infographic.

Infographic Energielabel kantoren A B C D E F G

Wat levert het voor u als eigenaar op?

Heeft uw kantoor een juist energielabel, dan mag het na 2023 nog verhuurd / gebruikt worden. Maar een hoger energielabel genereert ook een stijging van de waarde van uw vastgoed! Uw kantoor verbruikt minder energie en stoot minder CO2 uit, en uit onderzoek van TIAS blijkt dat energiezuinige kantoren ook kunnen rekenen op:

  • Groene prijspremies; + 15,2 % t.o.v. gemiddeld D-label vastgoed, uw vastgoed is meer waard;
  • Hogere huuropbrengsten; + 9,3% t.o.v. gemiddeld D-label vastgoed;
  • Lagere leegstand; - 3,5% t.o.v. gemiddeld D-label vastgoed.
TIAS duurzame vastgoed feiten

Bron: Tias VastgoedLAB

Bij verduurzamen van uw kantoor hebt u grote kans dat u nu nog in aanmerking komt voor subsidie. Bij al onze verduurzamingsprojecten zoeken wij uit wat voor u de mogelijkheden zijn om maximaal gebruik te maken van de overheidsregelingen.

Wat levert het op voor u als gebruiker/huurder?

Ook u als huurder kan in actie komen. Een kantoor dat een hoger energielabel heeft en daarbij verbouwd is met focus op een goed werkcomfort, heeft voor u niet alleen als voordeel dat de energierekening lager is, maar leidt ook tot:

  • Een gezonde en inspirerende werkomgeving (dit zorgt voor 10% productiviteitsstijging bij uw werknemers)
  • Een verbeterde akoestiek (slechte akoestiek leidt in 66% van de gevallen tot dalende werkprestaties)
  • Een goed geventileerd gebouw (een goed ventilatiesysteem leidt tot 35% reductie van ziektegevallen)
  • Een bijdrage aan het reduceren van de CO2 uitstoot van NL (40% CO2 uitstoot in NL wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving)
     
Stichting de nieuwe draai slimme duurzame kantoren

Bron: Uitgave op weg naar groene, gezonde, slimme kantoren. Stichting de nieuwe draai

Wat kost het?

Ik denk dat de markt de neiging heeft om de vereiste budgetten voor verduurzaming te onderschatten. Er zijn op dit moment meer tools op de markt die duurzaamheidsberekeningen maken. Maar veel daarvan schatten naar mijn mening de kosten te laag in. Ik denk dat dit komt omdat zij met theoretische oplossingen rekenen, die in de praktijk veelal niet uitvoerbaar zijn. Mijn QuikScan bepaalt daarom de kosten op basis van referentieprojecten met vergelijkbare kenmerken (zoals bouwjaar en technische opbouw). Ook nemen we onze praktijkervaring mee bij het bepalen van de (mogelijke) maatregelen. Bijvoorbeeld bij het toepassen van LED-verlichting. Alleen de lichtbron vervangen zou op dit moment het goedkoopst zijn, maar in werkelijkheid is de meest duurzame en op lange termijn goedkoopste oplossing het vervangen van het gehele armatuur. Ook betekent dit dat we bijvoorbeeld uitgaan van binnen isolatie met een voorzetwand, omdat we weten dat spouwmuurisolatie in de praktijk vaak niet mogelijk is.

Ik kan voor u een inschatting maken voor de minimale investering en maatregelen voor uw vastgoed om te komen tot energielabel C. Voor een kantoorgebouw uit de jaren ’60 zijn de maatregelen en de bijbehorende investering vele mate groter dan een gebouw uit de jaren ’90. De investering om kantoorgebouwen te upgraden naar Energielabel C lopen uiteen van €17,- tot €180,- per vierkante meter.

De klok tikt

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de overheid de label-C-verplichting gaat handhaven vanaf 2023. Kantoren met een te laag energielabel mogen vanaf 1 januari 2023 niet meer worden gebruikt als kantoor, dat staat vast. Het is echter nog onduidelijk welke sancties worden opgelegd wanneer zo’n pand toch verhuurd wordt. De nadere wetgeving hierover is door de overheid aangekondigd voor het voorjaar in 2018. Aangezien het nieuwe kabinet zijn duurzaamheidsdoelstellingen flink heeft aangescherpt, is de verwachting dat dit één van hun speerpunten zal worden.

In het onderstaande filmpje ziet u hoe u snel en eenvoudig kunt bepalen wat het huidige energielabel van uw pand is en hoe u met behulp van de Heembouw Quickscan inzicht krijgt in de kosten van verduurzaming naar label C of hoger.

 

En wat als het over 2 weken al 2023 zou zijn?

Wanneer het over twee weken 2023 zou zijn, zou ca. 80% van de kantoren in Nederland niet meer gebruikt mogen worden. Ik adviseer huurders dan ook om niet passief af te wachten, maar om navraag te doen bij de verhuurder. Ook verhuurders die denken dat ze nog alle tijd hebben, omdat de wettelijke deadline tenslotte nog een paar jaar weg is, moeten inzien dat de urgentie groter is dan ze denken. Als al deze gebouweigenaren tot het laatste moment wachten met het nemen van de nodige maatregelen, komt de bouw eenvoudigweg handen te kort om dat allemaal zo snel te realiseren. Grote kans dat die combinatie van schaarste en tijdsdruk ook de kosten omhoog jaagt. Alle reden dus om nu al actie te ondernemen.

Kom in actie!

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem dan via de Quickscan contact met ons op zodat u als gebouweigenaar én/of huurder nu al klaar bent voor 2023 en/of 2030!