Home

Natuurlijk, een aannemer die beweert dat het verbouwen van een kantoor of bedrijfspand dat in gebruik is, onopgemerkt voorbij zal gaan, wordt door niemand serieus genomen. En in de praktijk waarschijnlijk keihard afgestraft. Terecht, lijkt mij, maar onze ervaring is wel dat het absoluut mogelijk is om overlast tot een minimum te beperken als we in samenspraak met de opdrachtgever de volgende vijf kritische succesfactoren invullen.

1. Maak scenario’s inzichtelijk

Nieuwbouw, verhuizen naar een ander pand of verbouwen? Verbouwen in gebruikte staat of tijdens de verbouwing verhuizen naar een tijdelijke locatie? Dat zijn de opties voor bedrijven die op zoek zijn naar beter passende huisvesting. De uiteindelijke beslissing wordt uiteraard altijd door de opdrachtgever genomen, maar wij zien het als onze taak om de voor- en nadelen en consequenties van ieder scenario helder en concreet te maken. Dat doen we vanuit verschillende invalshoeken, zoals mate van overlast, tijdsduur verbouwing, aantal verhuisbewegingen en dergelijke. Alleen dan kan de opdrachtgever een goed gefundeerde, weloverwogen keuze maken.

2. Kantoorpand voor de verbouwing in kaart brengen

In een verbouwing van een bestaand pand is het zaak om toeval uit te sluiten door het pand – en de staat waarin het verkeert – vooraf volledig in kaart te brengen. Wij scannen bijvoorbeeld het te renoveren pand in 3D en zetten het in BIM, waardoor we alle ingrepen 100% kunnen voorbereiden in ons waarheidsgetrouw model en missers tijdens de verbouwing uit kunnen sluiten. Daarnaast verrichten we klimaatmetingen met sensoren om vooraf te zien waar de grootste pijnpunten zitten. Deze informatie gebruiken we voor het opnieuw ontwerpen van de installaties en bij het verbeteren van bijvoorbeeld de gevel, zodat na het klimaat na de verbouwing voldoet aan de verwachtingen en afspraken.

Verbouwen in gebruikte staat Kantoor Heembouw

3. Planning afgestemd op werkproces

Een opdrachtgever mag van zijn aannemer eisen dat de bouwplanning volledig afgestemd wordt op zijn werkproces en zelfs op eenmalige gebeurtenissen, zoals een belangrijke klantenbijeenkomst. Dat vraagt van ons als aannemer dat we begrijpen wat de core business van de opdrachtgever inhoudt en welke werkzaamheden tot overlast kunnen leiden. Door daarover proactief in gesprek te gaan, kunnen de werkprocessen en de bouwplanning op elkaar afgestemd worden. Echte ‘lawaai’ klussen plannen we bijvoorbeeld zo veel mogelijk buiten werktijden en tijdens de verbouwing stemmen we continu de planning af op de dagelijkse realiteit bij de opdrachtgever.

4. Aanpassen uitvoeringsmethodieken en in te zetten materieel

Het werkproces van opdrachtgevers is ook leidend in onze uitvoeringstrategie: de methodieken en het materieel dat we tijdens de verbouwing gebruiken. Er zijn legio alternatieve en/of innovatieve methodieken en middelen beschikbaar waarmee – zonder kwaliteitsverlies – feitelijke overlast zoals stof en lawaai tot een minimum beperkt kan worden.

Een voorbeeld daarvan is een boormachine met een holle boorkop waardoor stof direct afgezogen kan worden. Wij zijn en blijven alert op dit soort nieuwe ontwikkelingen en zetten ze – na bewezen resultaat - zoveel mogelijk in.

5. Communicatie, communicatie en nog eens communicatie

Overlast is subjectief. Mensen ervaren pas overlast als ze verrast worden en zich niet kunnen voorbereiden op wat komen gaat. Dat geldt voor iedere fase in een verbouwing en voor alle betrokkenen. Informatie overdragen en 24/7 aanspreekbaar zijn, zijn in mijn optiek twee van de belangrijkste taken van een aannemer in renovatieprojecten in gebruikte staat. Ik zeg altijd dat we het pas goed doen als we het gevoel hebben overdreven veel te communiceren. Ook over zaken die voor ons voor de hand liggen. Immers, de bouw is onze professie en ‘ons pakkie an’: gebruikers moeten zich volledig kunnen concentreren op hun eigen werk.

Verbouwen in gebruikte staat kantoor Heembouw bouwhelm

Live ervaren?

Als u live wilt ervaren hoe verbouwen in gebruikte staat voelt, nodig ik u graag uit voor een rondleiding door ons hoofdkantoor in Roelofarendsveen dat wij op dit moment in gebruikte staat verbouwen. De bouwhelm leg ik graag alvast voor u klaar.