Home

Enkele weken geleden ben ik samen met mijn collega holding directeur Roland van Oostrom, gaan lunchen met een aantal van deze "jonge honden", om te horen wat ze beweegt. Wat mij opvalt is dat voor deze groep, allemaal in de leeftijd tussen begin 20, begin 30, status minder belangrijk is. Voor hen is het veel belangrijker dat verantwoordelijkheden laag liggen, en dat ze betrokken worden bij de waarom-vraag van de organisatie en daar ook mede invulling aan kunnen geven. En dan willen ze heel hard werken en bij voorkeur op tijdstippen die hen het beste uitkomt.


Geen ontwikkeling "omdat het moet"
maar ontwikkeling omdat het boeiend is

Andere beweegredenen dan die ik had toen ik ruim 30 jaar geleden begon met werken. Net als de rest van mijn generatie, ging ik voor een carrière, status, en vond ik materiële zaken belangrijk. Elke generatie wil zichzelf ontwikkelen; ik was daarin niet anders, maar vooral gericht op de opbouw van mijn carrière; ik deed cursussen om verder te komen, en was er minder mee bezig of ik dat echt leuk vond. De huidige generatie jongeren vind ik ook erg gericht op ontwikkeling, maar dan vooral ontwikkeling van hunzelf. Het moet wel interessant zijn en het moet ze boeien.

Dat ze verder komen met hun loopbaan is prima, maar bijzaak: ze willen vooral zichzelf verder ontwikkelen. Ik vind het mooi om te zien dat ze daar niemand anders voor nodig hebben; gewend als ze zijn aan netwerken en gebruik van social media, zijn ze nieuwsgierig en werken ze samen in clubjes; geen vaste structuren, maar al naar gelang de behoefte en de vraag.


Vrijheid, verantwoordelijkheid en een goede cultuur

Met Heembouw staan we aan de vooravond van een nieuwe groeiperiode. We hebben de crisis van de afgelopen jaren goed doorstaan. We zijn blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen, hebben nagedacht over onze werkwijze en aanpassingen aangebracht in onze organisatiestructuur. Dit jaar verwachten we een aanzienlijke groei in omzet, tegen een redelijk resultaat en we denken deze groei voort te zetten in de komende jaren. Dan is het belangrijk als organisatie de juiste mens op de juiste plek te hebben, een goede mix van leeftijden en ervaring. In een ambitieuze club als Heembouw, in een traditionele branche als de bouw toch is, moet ook de jongere generatie zich goed voelen. Ik heb ervaren dat dit collega's zijn met een enorme potentie, waarvoor we een omgeving moeten creëren met vrijheid, verantwoordelijkheid èn een goede cultuur. Dan willen ze graag en hard voor elkaar werken, in een structuur die meer chaotisch en minder hiërarchisch lijkt dan waar ik in opgegroeid ben. Dat is "ff wenne" voor een baby-boomer.

Ik ga en blijf graag in gesprek met deze generatie. Wij moeten mee bewegen en ervoor zorgen dat we ons bedrijf zo inrichten dat we ook hun wensen kunnen invullen; tenslotte moeten de jongeren binnen onze organisatie de klus straks klaren en de beoogde groei gaan realiseren.