Home

Verder staan we stil bij de impact van corona op onze eigen woningbouwprojecten. We zijn gelukkig in staat de vaart in onze projecten te houden. Dat heeft wel de nodige aanpassingen gevraagd, in onze werkwijze, ons ketenpark en onze communicatie met bijvoorbeeld bewoners; ook daarover leest u meer in dit magazine.

En de nodige aanpassingen, dat geldt ook voor dit magazine. Hadden we juist gekozen voor een ‘papieren’ magazine met het idee dat deze op de leestafel op kantoor zou belanden, zijn we daar ineens nog weinig te vinden. Voor ons aanleiding om het Heembouw Wonen Magazine digitaal te maken en stil te staan bij de gevolgen van corona.

Nieuwsgierig? Bekijk hier het magazine!

Naar het magazine