Home

Jaarlijks investeert Havensteder 16 miljoen euro extra in het isoleren van haar woningen. “Dat is wat ons betreft de eerste stap in de energietransitie”, aldus Henk Rotgans, directeur Onderhoud en Ontwikkeling. “De huidige oplossingen voor het CO2-neutraal maken van woningen staan nog in de kinderschoenen en zijn daarmee vrij kostbaar.Om uiteindelijk de landelijke klimaatdoelstellingen tehalenzullen we samen met de gemeente en andere samenwerkingspartners creatieve oplossingen en de benodigde middelen moeten vinden. Onze duurzaamheidspartners helpen ons daarbij.”

Woningcorporatiesstaanvoor een grote verduurzamingsopgave.Uitgangspuntissteedsdat maatregelen direct positief effect hebben op de woonlastenen hetwooncomfortvooronze huurders.Indeduurzaamheidsaanpakvan Havenstederligt de nadruk opverduurzaming door hetisoleren van de woningen.Delagere energiekosten dragen bij aanzowellagere woonlastenalsmeer comfort voor de huurders. Daarnaast hoeven we de energie die we niet verbruiken ook niet duurzaam op te wekken.

Slagvaardig met het E-team

De vier duurzaamheidspartners van Havensteder - Smits Vastgoedzorg, Constructif, BAM Wonen en Heembouw - bieden ieder vanuit haar eigen expertise een bijdrage aan de verduurzamingsopgave. We meten de samenwerking onder andere op: verbetering van wooncomfort, bewonerstevredenheid, innovatieve oplossingen en een bewezen goede samenwerking. Uiteindelijk doel: tevreden bewoners in duurzame woningen.

We maakten een leuk filmpje over de samenwerking.