Home

Het project met de naam Let’s Go West is een initiatief van The World is our Home (WOH), een Schiedamse gebiedsontwikkelaar. Het ontwikkelplan is opgesteld door WoH. Uitgangspunten voor het ontwikkelplan waren: een iconisch gebouw met groene uitstraling als entree voor Schiedam, een duurzaam en gasloos gebouw, middel dure en dure koop- en huurwoningen, een begane grond met (buurt)voorzieningen en een overdekte parkeergarage.Voor de uitgangspunten van het plan zijn gesprekken met bewoners en ondernemers uit de buurt een belangrijk uitgangspunt geweest.

Contractondertekening gronduitgifte Toernooiveldlocatie Schiedam

Op de foto van links naar rechts: René Alberts en wethouder Fahid Minhas (gemeente Schiedam) en Guido Voermans (Heembouw)

Wethouder Fahid Minhas: "Ik ben blij met deze ontwikkeling.Het gaat niet alleenom hoogwaardige woningbouw, maar het plan voorziet ook in voorzieningen op de locatie Toernooiveld. Dit sluit naadloos aan bij de huidige woningvraag van de stad."

In de drie achterliggende jaren heeft WoH samen met Heembouw Wonen een plan ontwikkeld dat naast de geformuleerde uitgangspunten ook rekening houdt met de milieubelasting vanuit de Wiltonhaven en de Vlaardingerdijk. Kenmerkend in de architectuur zijn de groene gevel aan de zijde van de Distillateursbuurt en de glazen serres aan de gevels. Het gebouw is voorzien van bodemwarmtepompen. Deze installatie zorgt voor zowel verwarming als koeling, waardoor de binnentemperatuur constant is en het comfort zeer hoog. De PV-panelen op het dak zorgen voor een deel van de elektriciteitsbehoefte.

Verwacht wordt dat, na het verkrijgen van de omgevingsvergunning, in het derde kwartaal 2019 met de bouw kan worden gestart. Van de 149 woningen zijn er 119 bestemd als huurwoning, die door MN in opdracht van het Pensioenfonds Metaal en Techniek worden beheerd.

Met de verkoop van de 30 koopwoningen, welke gelegen zijn op de bovenste drie lagen van elk gebouw, zal Heembouw komend voorjaar beginnen.