Home

Heembouw pitcht concept circulair DC op Bouwbeurs

Martijn van Mansom

”We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én we zijn oprecht gedreven om het beter te doen.” Daarom werken we samen met partners aan concrete circulaire oplossingen voor bouwprojecten. Een daarvan is een volledig Circulair Distributiecentrum (DC), dat wordt ontworpen en gedetailleerd met als doel om door de hele levenscyclus de stromen van materialen, van energie én van economische waarde te sluiten.

Tijdens de Bouwbeurs presenteerden directeur Duurzaamheid en Heembouw Architecten Alijd van Doorn en hoofd planontwikkeling Bedrijfsruimten Martijn van Manson, het concept voor een circulair DC. Dit gebeurde tijdens de tijdens de themadag Circulair Bouwen op 7 februari. Heembouw is samen met haar architectenbureau Heembouw Architecten een belangrijke speler in de markt van ontwerp en realisatie van logistieke centra in Nederland. In de ontwikkeling van een volledig Circulair DC is het doel om het gehele pand te kunnen remonteren, waarbij de materialen hoogwaardig worden hergebruikt en de grondstoffen, bijvoorbeeld duurzaam hout, die worden toegepast afkomstig zijn van snel hernieuwbare bronnen.

Samen met onze vaste partners wordt verder gewerkt aan het concept van circulair DC als voorbeeld van ultieme ketensamenwerking.

Circulair Distributie Centrum