Home

Oude zolder transformeren naar kantoren

Voor de kerst werd ook het contract getekend voor de verdere realisatie van de oude zolderverdieping tot kantoren. Heembouw gaat een ruimte van 3.100 m2, verdeeld over drie verdiepingen, transformeren naar kantoren. JDWA Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Upfield Unilever Rotterdam renovatie kantoren

Bouwen in een operationele omgeving

Gedurende het gehele project, blijven Upfield en het ernaast gelegen Unilever kantoor operationeel. De logistieke stromen en de veiligheid van het personeel mogen op geen enkele manier worden verstoord. Daarom heeft Heembouw een bouwplaats op een postzegel én op hoogte. De bouwkeet staat op een hoogte van 3,5 meter, zodathet terrein optimaal in gebruik kan blijven. Voor de veiligheid van het transporteren van goederen is er vanaf het ketenpark een luchtbrug gebouwd. Zo kruisen medewerkers van Upfield, Unilever en Heembouw elkaar niet.

Upfield Unilever Rotterdam renovatie kantoren

Onder de bouwplaats van Heembouw worden in de ruimtes op de begane grond voedingsmiddelen geproduceerd. Het is daarom absoluut noodzakelijk om stofoverlast en lekkages te voorkomen. We managen dit door het aanbrengen van een waterdichte laag als tijdelijk dak waar de glaskappen komen. Zolang het dak open ligt, wordt het regenwater opgevangen en via een aparte afvoer afgevoerd. Zo blijft de fabriek wind- en waterdicht.

Upfield Unilever Rotterdam renovatie kantoren

Het casco herstel en de restauratie is gestart in augustus 2018 en gereed eind maart 2019. In januari 2019 is Heembouw gestart met de transformatie van de zolderverdiepingen naar kantoren. Eind Q4 2019 zijn deze gereed.