Home

Vidomes en Heembouw hebben de voorbereidingsfase in nauwe samenwerking opgepakt. Heembouw is naast de bouwkundige werkzaamheden ook verantwoordelijk voor de communicatie en begeleiding van de bewoners en zet hiervoor haar eigen bewonersbegeleider in. Het behalen van voldoende draagvlak was daarvan een belangrijk onderdeel. Met 81% draagvlak, is dit ruimschoots behaald.

Start verduurzaming 51 appartementen Zoetermeer

Met een feestje met alle bewoners, is 19 april het startsein gegeven voor de uitvoering. De werkzaamheden worden in bewoonde situatie uitgevoerd. De kopgevels worden voorzien van isolatie met steenstrips zodat de architectuur van het pand behouden blijft en aansluit bij de rest van de omgeving. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst welke energie leveren aan de woningen. Verder worden in de woningen keuken, badkamer en toilet vernieuwd en worden de houten kozijnen vervangen door kunststofkozijnen. De hekwerken en vloeren op de balkons en galerij worden geschilderd.

De werkzaamheden binnen en aan de woningen zijn medio oktober afgerond. Het hele project wordt medio november opgeleverd.

Start verduurzaming 51 appartementen Zoetermeer