Home

Algemeen directeur Peter Lammertink: “De bouwbranche verandert, innovatie, digitalisering en virtualisatie spelen een steeds grotere rol. Het is onze ambitie in 2020 ons bouwproces volledig virtueel uit te voeren: van ontwerp en voorbereiding tot en met de uitvoering en nazorg. Daar werken we hard aan, in nauwe samenwerking met onze strategische partners. Daarnaast is het essentieel om nog dichter bij de klant te zitten en nog beter inzicht te krijgen in wat hem drijft. Met onze klantgroepstructuur, met volledige focus op de specifieke klant en het creëren van toegevoegde waarde daarvoor, willen we onze klanten zo optimaal mogelijk van dienst zijn.”

 “Voorsorteren op de toekomst, focus op de klant en aandacht voor het werkplezier van onze medewerkers, stellen ons in staat plekken te creëren waar mensen willen zijn. Daarnaast zetten wij ons ook op andere manieren in, om onze omgeving een beetje beter te maken. Niet alleen door de vanzelfsprekende aandacht voor duurzaamheid en circulariteit, maar ook door ons actief in te zetten voor maatschappelijke initiatieven, onder andere door actieve betrokkenheid bij Resto Vanharte.” 

Heembouw in 2017

De bouwproductie is in 2017 toegenomen met 5%. [Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017, Economisch Instituut voor de Bouw, januari 2018]. De omzet van Heembouw hield hiermee min of meer gelijke tred, en groeide met 6%. De drie klantgroepen van Heembouw: bedrijfsruimten, kantoren en wonen, droegen alle drie positief bij aan zowel de groei van omzet als van resultaat.

In 2017 werd Heembouw genomineerd voor de Cobouw Award. Heembouw is trots met deze nominatie tot de vijf best presterende bouwondernemingen in Nederland te behoren.

Om onderscheidend te kunnen blijven in een snel veranderende markt, is het essentieel om wendbaar en adaptief te zijn als organisatie. Dit vraagt om een andere manier van werken. Het afgelopen jaar heeft Heembouw met succes geëxperimenteerd met zelf organiserende teams, om snel en effectief resultaten te kunnen behalen. Deze manier van werken zal in 2018 verder in de hele organisatie worden ingebed.

In 2017 is Heembouw gestart met de implementatie van het strategisch plan tot 2020. Het onderscheidend vermogen van Heembouw staat daarin centraal, verwoord in de missie: “In januari 2020 zijn wij dé onderscheidende bouwonderneming voor onze klanten, mensen en omgeving”. Op de realisatie van onze strategische doelen zijn mooie stappen gezet.

Vooruitzichten 2018

De vooruitzichten voor de economie en de branche zijn gunstig. Los van politieke onzekerheden, staat de wereldeconomie er goed voor. Ook de vooruitzichten van Heembouw voor 2018 zijn positief. De orderportefeuille is goed gevuld en we verwachten een mooie groei in omzet, marge en resultaat. Hierbij wel de kanttekening dat dit afhangt van de ontwikkelingen binnen de inkoopmarkt en de prijsfluctuaties daarbinnen. Onze goed gevulde orderportefeuille vraagt tevens om blijvende aandacht voor de workload voor onze medewerkers; hierin is een goede balans belangrijk, mede gezien de druk op de arbeidsmarkt. De uitdaging om kwalitatief goed personeel te werven blijft.

2018 is voor Heembouw het jaar van de cultuur. Cultuur is het cement tussen de stenen. Het verbindt de strategie (wat) met de structuur (hoe). Heembouw heeft een sterke bedrijfscultuur. Afgelopen jaren is Heembouw sterk gegroeid, en we hebben veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Cultuur is weliswaar geen statisch gegeven, maar het is essentieel om onze onderscheidende bedrijfscultuur vast te houden en daaraan te werken.

De bouwbranche en de wereld om ons heen zijn constant in beweging. Het is belangrijk om als organisatie strategisch wendbaar te zijn. In 2017 hebben we een eigen werkmethode ontwikkeld op basis van de Lean en agile filosofie om onze strategische doelstellingen met kort cyclische stappen te realiseren. We noemen dit de ‘rolling strategy’. In 2018 wordt dit verder geïmplementeerd in de organisatie.

Op cruciale posities is ons personeelsbestand de afgelopen periode kwalitatief versterkt. Dit, in combinatie met goede vooruitzichten voor 2018 en daarna, maakt ons positief over de toekomst. Klik hier voor het volledige jaarverslag.