Home

De realisatie van een modelwoning ‘’Eigen Hendrik’’ biedt studenten de mogelijkheid om, onder begeleiding van ervaren leermeesters, hun vaardigheden in de praktijk te toetsen. Daarnaast biedt het de bewoners, Haag Wonen en Heembouw de kans om vóór de daadwerkelijke start van de bouw de woning al te ervaren en nieuwe innovaties te testen. De ervaringen hiervan worden gebruikt in toekomstige projecten en verwerkt in het lesmateriaal van de opleidingen.

Sebastiaan Bliemert, projectleider Techniek Innovatie Huis: ”We zijn doorlopend op zoek naar projecten waarin onze studenten hun vak in een realistische praktijksituatie kunnen oefenen. Deze ‘’Eigen Hendrik’ is een uitstekend voorbeeld waar verschillende disciplines als elektriciens, loodgieters, timmermannen, installateurs en ict-ers met elkaar samenwerken, net als op de bouwplaats’’.

Toekomstige bewoners
Rick Boelkens, projectleider Vastgoed bij Haag Wonen: “Fantastisch dat onze bewoners met eigen ogen alvast hun toekomstige Eigen Hendrik kunnen zien, nog vóórdat de eerste paal in Laakkwartier de grond in gaat. Het is een maquette op ware grootte waar je ook echt in kunt, dat praat een stuk makkelijker dan met een plaatje of schaalmodel. Geweldig ook dat alle betrokken partijen elkaar vinden in dit project én dat deze vakmensen bouwen aan hun toekomst en misschíen zelfs wel hun toekomstige woning.”

Hendrik
De namen ‘Haagse Hendrik’ en ‘Eigen Hendrik’ zijn een eerbetoon aan Hendrik Berlage. Deze beroemde architect heeft een deel van het Haagse Laakkwartier ontworpen. Het nieuwbouwproject van Haag Wonen in deze wijk is ontworpen in diezelfde Berlage stijl. Het zijn compacte en complete eengezinswoningen die ruimte bieden aan 2 tot 3-persoonshuishoudens. Met dit type woning voorziet Haag Wonen in een toenemende vraag naar eengezinswoningen voor kleine huishoudens.

Nieuwbouw 153 woningen Den Haag Slimme Hendrik

Vakmensen van de toekomst
Het Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan is doorlopend op zoek naar praktijk casussen in het bedrijfsleven om deze in het lesprogramma van verschillende scholen op te nemen. Haag Wonen en Heembouw ondersteunen dit vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid van harte. Met dit unieke project leveren zij een actieve bijdrage aan het opdoen van praktijkervaring voor studenten in de bouw en installatiebranche. ROC Mondriaan leidt vakmensen en werknemers van de toekomst op. Den Haag, Haag Wonen en Heembouw hebben deze nieuwe vakmensen nu en in de toekomst hard nodig.

Slimm


De ‘Eigen Hendrik’ is een gezamenlijk onderwijsproject van de twee eerdergenoemde scholen en het Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan, woningcorporatie Haag Wonen en bouwbedrijf Heembouw. Heembouw is de geestelijk vader van het nieuwe woonconcept voor binnenstedelijke herontwikkeling: Slimm. Guido Voermans, directeur Heembouw Wonen: “We geloven in dit woonconcept. Mooi dat we dit op deze manier zicht- en tastbaar kunnen maken. En geweldig om te zien hoe de studenten hiermee aan het werk zijn en ervaring opdoen voor hun toekomstige carrière in de bouw.”

Samen met Heren5 Architecten is er in het project Haagse Hendrik voor het eerst invulling gegeven aan het woonconcept. Slimm kent verschillende uitvoeringsvormen, en is altijd compact, duurzaam en sociaal. Een innovatieve oplossing voor corporaties om meer woningen per m2 te realiseren, én woonbeleving voor de bewoners. Door de goede relatie tussen ROC Mondriaan en Haag Wonen ontstond het idee om een van de woningen in het nieuwbouwproject Haagse Hendrik inSpoorwijk (Jonathanstraat / Dr Schaepmanstraat van Haag Wonen), dat door Heembouw wordt gerealiseerd, één op één door studenten techniek van ROC Mondriaan na te laten bouwen. De studenten hebben de woning omarmd, noemen deze nu ‘Eigen Hendrik’ en zijn medio september begonnen met bouwen in de Bouwhal van de School voor Bouw en Infra op de technische campus van ROC Mondriaan aan de Tinwerf.