Home

Overeenkomst Schiphol Trade Park en Heembouw voor circulaire renovatie loods C-Bèta

Circulair paviljoen C-Bèta Hoofddorp Heembouw Kantoren

Onlangs is de aannemingsovereenkomst tussen Schiphol Trade Park B.V. en Heembouw Kantoren B.V. getekend voor de circulaire renovatie van de loods van C-Bèta in Hoofddorp. Het betreft een uitbreiding van werkplekken van de bestaande circulaire werklocatie en evenementen. Heembouw gaat deze loods naar een ontwerp van DOOR Architecten op circulaire wijze verbouwen tot werkruimte voor circulaire bedrijven. De eerste werkzaamheden starten half april. De loods zal naar verwachting in september worden opgeleverd.

De activiteiten van C-Bèta vonden sinds de opening in 2018 voornamelijk plaats in de 125 jaar oude hoeve. C-Bèta heeft als doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Daarvoor is meer ruimte nodig. Deze ruimte komt beschikbaar in de naast de hoeve gelegen loods. Deze loods van circa 1.000 m2wordt een inspirerende playground met huurunits van 15 tot 35 m2voor startups en scaleups die zich bezighouden met circulariteit op de thema’s gebouw en gebied. De werkruimte in de loods is een uitbreiding van het aantal werkplekken in het voorhuis van de hoeve. Naast de loods wordt ook de kavel van C-Bèta van totaal bijna 2 hectare ingezet om bij te dragen aan het behalen van de doelstelling van C-Bèta. Zo worden delen van de buitenruimte aan de community van C-Bèta ter beschikking gesteld om te gebruiken als experimenteerruimte voor het maken van testopstellingen, kleine bouwwerken of het tentoonstellen van circulaire producten of diensten die bijdragen aan het duurzaam functioneren van gebouw en gebied.

Ramen, deuren en sanitair krijgen tweede leven

Bij de renovatie van de loods en de inrichting van de te huren units maakt Heembouw onder andere gebruik van circulaire materialen zoals ramen, deuren en sanitair die zijn ‘geoogst’ uit andere renovatieprojecten.

Voor gebouw en gebied

De nieuwe werkruimtes zijn met name interessant voor partijen die circulaire producten of diensten ontwikkelen en willen bijdragen aan de kennisontwikkeling en -deling op de thema’s circulaire bouw en interieur, infrastructuur, mobiliteit, voedselproductie en energietransitie. De gemeente Haarlemmermeer heeft een parapluvergunning afgegeven waardoor er op C-Bèta en het buitenterrein geëxperimenteerd kan worden en lange procedures voor vergunningen voorkomen. Bedrijven die zich op C-Bèta vestigen maken onderdeel uit van de circulaire community van C-Bèta.

Circulair paviljoen C-Bèta Hoofddorp Heembouw Kantoren

Impressie interieur circulair paviljoen C-Bèta

klik hier voor de projectpagina