Home

Slimm is een kwalitatief hoogwaardige compacte maatwerk woning, geschikt voor 1-3 persoonshuishoudens. Slimm geeft antwoord op de vraag naar betaalbare, snel realiseerbare eengezinswoningen en de behoefte om te verdichten waarbij het wooncomfort voor de uiteindelijke bewoners centraal staat.

Nicole de Vrij, manager realisatie bij Eigen Haard: “Ik heb in het verleden wel eens woningen ontwikkeld met een beukmaat van 4,15 meter, dus ik weet dat je er een goede volwaardige woning in kunt maken. Ondanks dat deze modelwoning nog eens 30 centimeter smaller is (de modelwoning heeft een beukmaat van 3,9 meter) oogt de woning nog steeds ruim door de slimme plattegrondindeling. Slimm is zeker een aantrekkelijk woonconcept voor kleine huishoudens.”

Slimm is een van de oplossingen voor de opgaven waar gemeenten en corporaties voor staan, als het gaat om verdichting van binnenstedelijk gebied en het realiseren van meer grondgebonden woningen per vierkante meter. Voor Haag Wonen ontwikkelde Heembouw bijvoorbeeld het project Haagse Hendrik. Hier is na analyse van de wijk en afweging van de actuele kosten gekozen voor sloop/nieuwbouw. Na oplevering staan in die wijk 10% meer woningen, hebben bewoners een woning met eigen voordeur aan de straat en is de wijk ruimer opgezet en groener dan voorheen. We hebben dit gerealiseerd door voor deze wijk, i.s.m. heren 5 architecten, een compacte, maar complete woning te ontwerpen die ruimte biedt aan 1- tot 3-persoonshuishoudens.

Wilt u meer weten over het Slimm concept? Of wilt u de modelwoning eens bezoeken? Neem dan contact met ons op!

Slimm Bijeenkomsten Eigen Hendrik Den Haag