Home

De Heembouw cultuur

De unieke Heembouw cultuur

Onze cultuur

Plekken creëren waar mensen willen zijn. Onze sterke klantgerichte cultuur is essentieel om deze visie waar te maken. Nieuwsgierig zijn en oprecht geïnteresseerd in wat onze klanten beweegt, en onze ambitie de beste oplossing te bieden, is wat ons drijft. 

Culturen maken mensen en mensen maken culturen. Dat geldt voor stammen in Azië of Afrika, voor Nederland als geheel en ook voor bedrijven. En dus ook voor Heembouw. We hebben een eigen unieke cultuur. Cultuur is iets, wat altijd tussen mensen ontstaat en er ook altijd is. Het is de manier waarop je met elkaar omgaat en het is het gevoel voor hoe je de dingen met elkaar doet. Het cement tussen de stenen. 

Net als vreemde volkeren, hebben ook organisaties als Heembouw een geschiedenis, met eigen tradities, rituelen, totems en omgangsvormen. We hebben een gemeenschappelijke visie, weten waar we elke dag ons bed voor uit komen. We hebben onze kernwaarden en principes; de eigenschappen die ons bedrijf en de medewerkers kenmerken en motiveren. En die ons onderscheidend maken. Dat vormt samen onze cultuur.

De toekomst is geworteld in onze historie: 80 jaar Heembouw

De geschiedenis vormt de cultuur van een bedrijf, en geeft het daarmee ook een identiteit. Om te weten waar je heen gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Verhalen over de historie zorgen voor verbinding en zijn belangrijk voor de toekomst. Heembouw heeft een rijke historie. In 1939 begonnen als botenbouwer in Roelofarendsveen en inmiddels uitgeroeid tot een top 20 speler in de bouwbranche in Nederland. In 2019 vierden we ons 80-jarig bestaan. Gedurende het hele jaar hebben we hier op verschillende manieren bij stil gestaan en gelukkig konden we dat toen nog vol overgave, zonder corona restricties doen.

Cultuurspel maakt onze kernwaarden concreet

Eén van de belangrijke rituelen van Heembouw is het cultuurspel dat we met nieuwe collega’s spelen. Dit spel is speciaal met en voor ons ontwikkeld, om met elkaar in gesprek te gaan over onze cultuur en kernwaarden. Door dit spel met elkaar te spelen, krijg je meer gevoel bij de inhoud en betekenis van onze kernwaarden in relatie tot de praktijk van alledag. 

Het spel bestaat uit vragen over Heembouw, maar ook over jezelf, hoe je de samenwerking ervaart, over de cultuur, mogelijke dilemma’s etc. De antwoorden hierop zorgen voor interessante en leuke gesprekken over de kernwaarden, maar ook over de manier waarop je hier zelf mee omgaat. Het cultuurspel wordt overigens niet alleen maar met nieuwe collega’s gespeeld; het is ook een prima en leuk hulpmiddel om in projectteams en afdelingen elkaar beter te leren kennen.

Over rituelen, tradities en totems

Net als vreemde volkeren, kent ook een organisatiecultuur tradities, rituelen, totems en bijzondere omgangsvormen. Zo ook Heembouw. In een mensgerichte cultuur als de onze, is het vieren van jubilea een belangrijk ritueel. Iedereen die bij ons de mijlpalen van 12,5, 25 en zelfs 40 jaar bij Heembouw hebben bereikt, worden in het zonnetje gezet. En wordt vermeld op ons jubileumbord.  

Het Young Heembouw Event

Young Heembouw

Young Professionals vormen een belangrijke groep binnen een organisatie. Ze hebben een eigen, frisse kijk op zaken en brengen hun eigen inzichten en zienswijzen mee. Dit zorgt voor vernieuwing en innovatie. Jong professionals zijn de toekomst. Heembouw investeert daar graag in. Young Heembouw is een club van (100) startende professionals die via jaarlijkse evenementen de mogelijkheid wordt geboden om de (directe) collega’s beter te leren kennen, het netwerk te verbreden en dat zorgt voor verdere ontwikkeling. 

Young Heembouw staat voor binden, boeien en talentontwikkeling. De evenementen worden door en voor alle Heembouwers en de collega’s van Heembouw Architecten tot en met 35 jaar georganiseerd.

skip

Onze kernwaarden

Nieuwsgierig
Bij Heembouw zijn we nieuwsgierig. Wij willen echt weten wat klanten drijft en zijn benieuwd naar wat hen bezighoudt: waar liggen ze wakker van, waar worden ze blij van? In onze aanpak besteden we veel tijd en aandacht aan het voortraject: wat wil de klant precies, wat is de vraag achter de vraag? 
Origineel
Een Heembouwer zoekt naar originele ideeën om klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij zijn huisvestingsvraag. Daarbij denken we graag “out of the box” en bekijken de vraag van de klant vanuit verschillende gezichtpunten. 
Verbindend
Elke Heembouwer beseft dat we het niet allemaal in ons eentje kunnen. Bij Heembouw zoeken we verbinding; met onze collega’s, leveranciers, onze omgeving en klanten. Zodat we samen komen tot de beste aanpak en de beste oplossing voor de klantvraag. 
Ambitieus
Bij Heembouw zijn we super ambitieus. Heembouwers willen het beste voor de klant en het beste uit hunzelf halen. Daarnaast willen we onszelf continu verbeteren. Zo kunnen we onze klanten steeds optimaal van dienst zijn en kan onze organisatie zich steeds verder ontwikkelen.
Concreet
Bij Heembouw houden we niet van zweverige verhalen en vage toezeggingen. Wij maken concreet wat een klant van ons kan verwachten: we benoemen de klantvraag, vertellen duidelijk hoe we daarmee aan de slag gaan en wat de klant als eindresultaat krijgt.