Home

Nieuwbouw kantoor met laboratorium of cleanroom

Laboratoria en cleanrooms hebben bouwkundige en installatietechnische overeenkomsten. Toch zijn de uitgangspunten qua gebruik en functioneel ontwerp totaal tegenstrijdig. Laboratoria zijn erop gericht om de buitenwereld te beschermen tegen de in het laboratorium aanwezige media. Bij een cleanroom is er juist sprake van het tegenovergestelde; het creëren van een ruimte waarin er zo min mogelijk invloed van buitenaf is op proces en product.

Laboratoria

Het ontwerp van een laboratorium classificeert zich op basis van de biologische agentiaklassen. Afhankelijk van de aard van het materiaal of het organisme (biologische agentia waaronder schimmels, gisten, bacteriën, virussen, toxinen, zoönosen en prionen) dat in het laboratorium aanwezig is, gelden er diverse opschalende eisen en voorschriften. Ook de heersende classificatie van het laboratorium, het Biosafety level (BSL-I, BSL-II en BSL-III) of ML-classificatie (ML-I, ML-II en ML-III, voor microbiologische en chemische laboratoria), is van invloed op het ontwerp. Al deze richtlijnen vormen samen de basis van het ontwerp. Heembouw zorgt ervoor dat de bouwkundige en installatietechnische maatregelen volledig aansluiten op het beoogde gebruik.

Een cleanroom: een ruimte waarin er zo min mogelijk invloed van buitenaf is op proces en product.

Chemische laboratoria

Chemische laboratoria zijn bouwkundig en installatietechnisch gezien grotendeels gelijkwaardig aan een laboratorium met een BSL-I of ML-I-classificering. Anders dan bij een biologisch of microbiologisch laboratorium kan er eventueel behoefte bestaan voor het afschermen van radiologische straling. Ook daar heeft Heembouw ervaring mee.

Voor de inrichting van  een laboratorium en het plaatsen van onder meer zuurkasten, broedstoven, onderkasten en een goede afzuiging, werkt Heembouw samen met leveranciers die gespecialiseerd zijn in cleanroom- en laboratoriumtechnologie.  

Met het oog op de flexibiliteit en de aanpasbaarheid van het laboratorium of de productieruimte, is het van belang om de ondersteunende faciliteiten van het laboratorium zoveel mogelijk te clusteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kantoor- en vergaderruimtes en om de afhandeling van het product in het logistieke bedrijfsproces. Naast alle benodigde veiligheidsmaatregelen moet een laboratorium ook een fijne werkplek zijn. Dat vereist soms dat tegenstrijdige maatregelen verenigd moeten worden om te komen tot een goed en flexibel bouwkundig ontwerp. Een complexe klus, waar veel specialisme bij komt kijken.

 

Een laboratorium voor Unliver
Cleanroom

Cleanrooms

Anders dan een laboratorium, is een cleanroom bijna altijd een productieruimte, waarbij contaminatie van het product beperkt of geheel uitgesloten moet zijn. Voor het ontwerpen van een cleanroom is het belangrijk om het proces en de daarbij behorende ISO-normeringen goed in beeld te hebben. Niet alle delen van het proces stellen namelijk dezelfde eisen aan de luchtkwaliteit.