Home

8 duurzame woningen De Zilk

Verandawoningen speciaal ontwikkeld voor starters

Nieuwbouw 8 verandawoningen De Zilk
Status
Opgeleverd
Locatie
De Zilk
Opdrachtgever
Sint Antonius van Padua
Architect
Timpaan

Aan het Breeland in De Zilk realiseerde Heembouw acht duurzame verandawoningen. Deze zogenaamde Timpaanwoningen zijn in opdracht van woningstichting Sint Antonius van Padua gerealiseerd. Bij de oplevering ontvingen de bewoners, allemaal starters uit de regio, een epc-certificaat van hun woning. Heembouw garandeert hiermee  dat de woningen voldoen aan de vereiste energieprestatienorm. De behaalde epc’s in het project van de verandawoningen liggen tot 20 % lager dan de in het bouwbesluit gestelde normering. Daarmee zijn de woningen meer energiezuinig dan vergelijkbare woningen.

Bekijk het project in beeld

    Bekijk verder

    Volgend project