Home

De onzekerheid over hun woontoekomst maakt mensen onrustig. Het stelt ze voor praktische dilemma’s zoals vervang ik mijn tapijt nu wel of niet? Het gevolg? Het woonplezier van huurders vermindert en de woningcorporatie staat –als er uiteindelijk gekozen wordt voor groot onderhoud, renovatie of sloop/nieuwbouw– al in de bewonerscommunicatie met 1-0 achter. Hoe buig je dat weer om?

De top 5 ervaringstips voor woningcorporaties

Het is bijna onmogelijk om een dergelijke achterstand te voorkomen, maar dat hoeft zeker niet desastreus te zijn. Uit ervaring weten wij dat met de inzet van de juiste acties en middelen de huurders alsnog uitstekend meegenomen kunnen worden in de renovatieplannen. In alle door ons uitgevoerde renovatieprojecten werd zo de benodigde 70% voorstemmers tijdens de draagvlakmeting ruimschoots behaald. Hoe? Dit is onze top 5 van beste ervaringstips.

1. Gebruik uw aannemer als Haarlemmerolie


Besteed de communicatie over uw plannen uit aan een aannemer met een trackrecord op dat vlak. U bent de ‘huurbaas’ die uiteindelijk de beslissing neemt wat er in de woningen gebeurt. De aannemer is ‘slechts de uitvoerder’ die vanuit die rol werkt als een katalysator. Hierdoor gaan de inhoudelijke discussies met bewoners over de vraag hoe het project gezamenlijk het beste uitgevoerd kan worden in plaats van of het besluit tot renovatie of groot onderhoud wel de juiste is.


2. Blijf als corporatie betrokken, zichtbaar en beschikbaar


Uiteraard moet u als corporatie in de aanloop naar de draagvlakmeting maar ook daarna betrokken blijven. En bereid zijn om in het communicatietraject – op voordracht van uw aannemer –op het juiste moment en met de juiste boodschap in te stappen. U bent en blijft immers eigenaar en verhuurder.


3. Luister naar en verdiep u in uw huurders


Bewoners willen gehoord worden en voelen dat hun mening, zorgen en vragen serieus genomen worden. Betrek ze dus in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw plannen. Als het kan al bij de planvorming, en als dat niet lukt direct erna. Onze tool mijnwoontoekomst.nl kan daarbij ingezet worden om de mening en wensen van uw huurders te peilen. Besteed daarnaast aandacht en zorg aan de geplande overleggen. De details maken daarin het verschil. Nodig bewoners bijvoorbeeld uit in kleine groepen, dat geeft iedereen de ruimte om zijn mening of vragen te ventileren. Kleed de overleg-ruimte huiselijk aan: een bloemetje en een verzorgde omgeving doen veel voor het gemoed. En zorg dat partners samen aanwezig zijn: ervaring leert dat de ‘vrouw des huizes’ in de stemming meestal de doorslag geeft.

Bewoners Informatiecentrum Heembouw

4. Investeer in de juiste middelen en externe kennis


Het is voor de meeste bewoners moeilijk om zich een voorstelling te maken van hoe hun woning er na de renovatie uitziet. Of wat ze voor de huurverhoging aan comfort en besparingen terugkrijgen. Investeer daarom in visuele en tastbare middelen zoals 3d tekeningen of laat de bewoners (met behulp van virtual reality) door hun vernieuwde woning lopen. En huur onafhankelijke externe kennis in om voor te rekenen wat de woningverbeteringen de bewoners concreet per maand aan bijvoorbeeld energiebesparing opleveren.

5. Biedt bewoners reële keuzes op maat voor overlast beperkende maatregelen


Geen mens is hetzelfde. De ene bewoner wil tijdens de renovatie het liefste in zijn eigen huis blijven wonen, de ander wil het liefste zover mogelijk uit de buurt blijven. Maak een menukaart van overlast beperkende maatregelen en laat iedere bewoner daar zelf uit kiezen. Als bewoners vooraf zekerheid krijgen over waar ze tijdens de renovatie aan toe zijn, beïnvloedt dat hun mening over de plannen positief. De menukaart stel je afhankelijk van de wensen van de bewoners per project op maat op.

Nieuwsgierig geworden naar wat Heembouw voor u hierin kan betekenen? Ik praat u graag bij over onze ervaringen op één van onze projecten in uitvoering.