Home

Optimale samenwerking door BIM?

Anno 2015 zijn wij uitgegroeid tot een volwaardig architectenbureau en werken wij samen met Heembouw aan de invulling van onze merkbelofte: "Wij creëren plekken waar mensen willen zijn". Al sinds 2004 worden al onze nieuwbouw en renovatiHeembouw Architecten de LEAN filosofie gebouwd.
De belangrijkste pijlers onder Lean Bouwen volgens Heembouw zijn optimale samenwerking en het in gezamenlijk overleg creëren van klantwaarde.

Laten deze pijlers nu ook essentieel zijn bij BIM: "een optimale samenwerking en in gezamenlijk overleg creëren van klantwaarde".

In mijn presentatie heb ik vooral geprobeerd deze manier van samenwerking naar voren te brengen, wat er meteen voor zorgt dat wij BIM op een andere manier aanvliegen. Wij zien BIM als instrument van LEAN. Het vermogen tot samenwerken bezitten wij al in onze organisatie.

Onze uitdaging ligt dan ook op een ander gebied.

Hoe gaan we BIMMEN?

Wat verwachten we van onze strategische partners?

Wij hebben onze organisatie dusdanig ingericht dat wij al in een vroeg stadium met onze strategische partners de klantwens gaan invullen. Ook op het gebied van BIM. Welke informatie heeft onze klant nodig (na oplevering van het gebouw) en welke informatie heeft Heembouw nodig voor de daadwerkelijke bouw.
Daarnaast hebben wij een bewuste scheiding gemaakt tussen modelleren en engineeren. Heembouw = aannemer en Heembouw Architectenuw Architecten = architect. Een aannemer bouwt, een architect modelleert. Doordat wij deze rollen zo helder gescheiden hebben van elkaar, zorgen wij ervoor dat Heembouw het digitale prototype BOUWT, daar waar Heembouw Architectenuw Architecten één van de aspectmodellen aanlevert.


Valkuilen bij BIM

Uiteraard hebben wij door gewoon te gaan BIMMEN ook met diverse valkuilen te maken gekregen. Door dit te ondervinden kun je wel samen met je strategische partners gaan verbeteren. De belangrijkste verbeteringen die wij doorgevoerd hebben zijn:

  • De ontwikkeling van de functie BIM Engineer -> de schakel tussen de diverse strategische partners op het gebied van de modellen. Beheer van de modellen en verantwoordelijk voor de bouw van het prototype (de virtuele uitvoerder).
  • Een BIM Kick Off -> bij elk project (in een willekeurige fase) houden we voorafgaand met de strategische partners een BIM kickoff. Met het projectteam (intern team) wordt vooraf bepaald welke partners essentieel zijn om vroegtijdig mee te engineeren. In de kick off wordt het project toegelicht, wordt de planning doorgesproken en stemmen we met elkaar af wie welke informatie op welk niveau gaat aanleveren. Afhankelijk van de status van een project kan dit een 3D model zijn of zelfs gewoon alleen data.
  • BIM Protocol -> iedereen werkt tegenwoordig met een BIM protocol, zo ook wij bij Heembouw. De belangrijkste afspraken vanuit de BIM Kick off worden in het protocol vastgelegd.
  • Gezamenlijke clashssessies -> een clashssessie en de oplossingen van de clashes hebben alleen zin, wanneer de BIM Engineer zich gedegen kan voorbereiden. Eisendheid en nakomen afspraken zijn essentieel. De planning die in de BIM Kick off met elkaar wordt gemaakt, is ook voorzien van gezamenlijke clashssessies. 48 uur voorafgaand aan deze sessie worden de modellen aangeleverd. De BIM Engineer doet de eerste clash. Tijdens de sessie worden de clashes besproken en ook opgelost.

Presentatie BIMpraat

Wederzijds vertrouwen

Tijdens de BIM praat ging de discussie veel over de vastlegging van de samenwerking. Hoe doe je dat en hoe borg je dat? Wij borgen uiteraard samenwerking in een contractvorm. Daarnaast en allereerst is wederzijds vertrouwen de basis van een goede samenwerking.

Ik geloof hier in.

En ik geloof in samenwerking naast elkaar, bij elkaar. Natuurlijk kan dit niet altijd en overal en hebben we een aantal goede technieken die het voortdurend samenzijn niet noodzakelijk maakt. Zoals Facetime, Skype, delen van modellen en bestanden via internet, telefoon etc. Echter.. het is in een project noodzakelijk dat je regelmatig bij elkaar zit om belangrijke issues te bespreken en direct tot een oplossing te komen. De voors- en tegens van de diverse partijen te horen, om zo een juiste afweging van een keuze te maken.


BIM is niet DE oplossing voor alles

Gaat dit blog nu nog wel over BIM?
Jazeker. BIM wordt ondertussen echt een modewoord in de bouw en ook DE oplossing voor alle problemen. Daar geloof ik niet in.

BIM is een hulpmiddel en helpt ons verder in de samenwerking met onze (gezamenlijke) visie: " Wij creëren plekken waar mensen willen zijn."
Wij benaderen BIM dus op onze geheel eigen wijze!

Dit wordt dan ook door het Nationaal BIM Platform op deze wijze samengevat in een verslag.